Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Het plan De   plannen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   krijgen   letterlijk   en   figuurlijk   steeds   meer   vorm.   Achter   de schermen wordt druk gewerkt om de benodigde subsidies en fondsen te verwerven. Molenbehoud.nl   uit   Hoorn   heeft   de   bouwtekening   voor   de   molen   gereed.   Leenders   Architecten    uit   Veghel   verzorgde   geheel   belangeloos   de tekening   voor   het   bijgebouw.   Daarnaast   verzorgde   dit   architectenbureau   van   oud-Keldonkenaar   Noud   Leenders   ook   voor   de   begeleiding   van, en toelichting op het bouwplan tijdens de behandeling door de welstandscommissie van de gemeente Veghel. Naar   de   stand   van   zaken   per   december   2014   is   de   restauratie   van   de   oude   stenen   molenromp   voltooid.   De   provincie   Noord-Brabant   heeft   een subsidie   toegezegd   waarmee   zij   €   300.000,00   wil   bijdragen   aan   de   afronding   van   het   herbouw-   en   restauratieproject.   De   stichting   heeft   er   alle vertrouwen   in   dat   zij   erin   zal   slagen   de   begroting   verder   sluitend   te   krijgen   zodat   de   bouwvrijwilligers   in   2016   zullen   starten   met   de   tweede   en laatste fase van de herbouw van de Keldonkse molen. De bouwtekening van de molen inclusief bijgebouw
 Zijaanzicht korenmolen De Hoop met bijgebouw
Mei    2013:    De    Keldonkse    molen    krijgt    steeds    meer    vorm.    De    restauratie    van    de    stenen molenromp    is    voltooid.    In    de    tweede    en    laatste    fase    zal    de    houten    opbouw    met    het molenmechaniek   (o.a.   wieken)   worden   geplaatst.   Als   laatste   zal   de   molenbelt   (berg   zand begroeid met gras) worden aangebracht.
 
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Het plan De      plannen      voor      de      herbouw      en      restauratie      van korenmolen     De     Hoop     in     Keldonk     krijgen     letterlijk     en figuurlijk    steeds    meer    vorm.    Achter    de    schermen    wordt druk    gewerkt    om    de    benodigde    subsidies    en    fondsen    te verwerven. Molenbehoud.nl   uit   Hoorn   heeft   de   bouwtekening   voor   de molen   gereed.   Leenders   Architecten    uit   Veghel   verzorgde geheel     belangeloos     de     tekening     voor     het     bijgebouw. Daarnaast     verzorgde     dit     architectenbureau     van     oud- Keldonkenaar   Noud   Leenders   ook   voor   de   begeleiding   van, en   toelichting   op   het   bouwplan   tijdens   de   behandeling   door de welstandscommissie van de gemeente Veghel. Naar     de     stand     van     zaken     per     december     2014     is     de restauratie    van    de    oude    stenen    molenromp    voltooid.    De provincie     Noord-Brabant     heeft     een     subsidie     toegezegd waarmee   zij   €   300.000,00   wil   bijdragen   aan   de   afronding van   het   herbouw-   en   restauratieproject.   De   stichting   heeft er   alle   vertrouwen   in   dat   zij   erin   zal   slagen   de   begroting verder   sluitend   te   krijgen   zodat   de   bouwvrijwilligers   in   2016 zullen    starten    met    de    tweede    en    laatste    fase    van    de herbouw van de Keldonkse molen. De bouwtekening van de molen inclusief bijgebouw
Zijaanzicht korenmolen De Hoop met bijgebouw
Mei   2013:   De   Keldonkse   molen   krijgt   steeds meer    vorm.    De    restauratie    van    de    stenen molenromp     is     voltooid.     In     de     tweede     en laatste   fase   zal   de   houten   opbouw   met   het molenmechaniek       (o.a.       wieken)       worden geplaatst.   Als   laatste   zal   de   molenbelt   (berg zand begroeid met gras) worden aangebracht.