Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
Keldonk, 14 oktober 2017 Keldonk krijgt zijn molen terug! Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden. Vijfenveertig   jaar   geleden   kopte   de   Erpse   Krant   “Laatste   Erpse   windmolen   gesloopt”.   Het   is   19   oktober   1972.   In   de   krant   schrijft redacteur   Janus   van   den   Berg   dat   met   de   sloop   van   de   Keldonkse   molen   “het   rijke   molenbezit   van   de   gemeente   Erp   geheel   verloren   is gegaan”.   Hoe   de   geschiedenis   in   de   loop   der   tijd   soms   een   bijzondere   wending   neemt   leert   de   Keldonkse   korenmolen   De   Hoop.   De molen   wordt   op   dit   moment   met   deels   nog   beschikbare   authentieke   onderdelen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Zaterdag   14   oktober werden de roeden gestoken en nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug! De   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   en   blijft   een   bijzonder project.     Bijzonder     omdat     de     molen     wordt     gerestaureerd     met     deels authentieke     onderdelen     -waaronder     de     molenkap-          die     molenbouwer Adriaens   uit   Weert   45   jaar   lang   conserveerde   op   zijn   werf.   Bijzonder   ook omdat   de   carrière   van   molenhistoricus   Nico   Jurgens   in   de   jaren   ’60   startte   met pogingen   om   de   Keldonkse   molen   van   z’n   ondergang   te   redden.   Nu   aan   het einde    van    zijn    loopbaan    is    de    heer    Jurgens    als    adviseur    betrokken    bij    de restauratie   van   de   Keldonkse   molen.   Het   doet   hem   goed   dat   zijn   aantekening van   destijds   nu   een   waardevolle   bron   vormen   voor   de   restauratie.   Nog   een bijzonderheid;   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   is   een   specifieke soms     ingewikkelde     en     zeer     zeker     tijdrovende     bezigheid     die     voor     een belangrijk deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Het      vorderen      van      het      herbouw-      en      restauratieproject      vervuld      de bouwvrijwilligers   met   een   speciaal   gevoel.   De   tijdelijke   hal   aan   de   voet   van   de molen   wordt   steeds   leger   naar   mate   er   meer   onderdelen   hun   definitieve   plek in   of   aan   de   molen   krijgen.   Het   project   is   bijna   klaar.   Met   een   beetje   weemoed kunnen   de   vrijwilligers   straks   terugkijken   op   een   fantastische   bouwtijd   van hard werken, veel lol en kameraadschap. Zou   het   toeval   zijn   dat   tijdens   deze   weekendklus   het   zonnetje   heerlijk   scheen   op   het   werk   van   de   bouwers?   Wat   in   ieder   geval   geen   toeval   is,   is dat   de   Erpse   Krant   van   donderdag   19   oktober   2017,   op   de   dag   nauwkeurig   45   jaar   nadat   de   heer   Van   den   Berg   zijn   artikel   schreef,   zal   openen   met “Keldonk krijgt zijn molen terug!”
Keldonk, 30 april 2017 Keldonkse molen op 13 mei te bezichtigen tijdens Nationale Molendag. Authentieke molenkap staat naast de molen en is daardoor goed te bekijken Ruim 900 molens door het hele land zullen tijdens de 45ste Nationale Molendag draaien en/of malen. Korenmolen De Hoop in Keldonk is op   zaterdag   13   mei   ook   geopend   en   te   bezichtigen.   De   Keldonkse   molen   wordt   op   dit   moment   herbouwd   en   gerestaureerd,   malen   kan de   molen   daarom   nog   niet.   Dat   biedt   echter   wel   extra   mogelijkheden.   De   authentieke   molenkap   staat   op   dit   moment   beneden   aan   de voet van de molen en is daardoor met vaste grond onder de voeten voor iedereen goed te bekijken. Korenmolen    De    Hoop    in    Keldonk    wordt    op    dit    moment    herbouwd    en gerestaureerd.   Eind   van   dit   jaar   zullen   de   wieken   van   de   molen   weer   draaien. Zo’n   maand   geleden   werd   de   houten   achtkant   op   de   stenen   romp   gehesen. Op    zaterdag    13    mei    zullen    naast    de    begane    grond    ook    de    eerste    twee verdiepingen   met   een   vaste   trap   te   bereiken   zijn.   Vanaf   de   tweede   verdieping is de fraaie houtconstructie van de achtkant goed te bewonderen. Authentieke molenkap Medewerkers    van    Adriaens    Molenbouw    Weert    BV    hebben    de    authentieke molenkap    inmiddels    naast    de    Keldonkse    molenromp    opgebouwd.    Op    een later   tijdstip   zal   deze   op   de   romp   worden   gehesen.   Voorlopig   is   daardoor   de kap ook zonder klauterwerk voor iedereen goed te bezichtigen. Het   is   zeer   bijzonder   dat   ruim   40   jaar   na   de   sloop   nog   diverse   authentieke materialen   van   de   Keldonkse   molen   bewaard   zijn   gebleven.   George   Adriaens- de      vader      van      de      huidige      molenbouwer      Wim-      heeft      in      1972      de molenonderdelen    gekocht    en    mede    op    verzoek    van    historisch    bewuste Keldonkenaren     al     die     tijd     bewaard.     Eerder     al     arriveerde     het     originele spoorwiel   in   Keldonk   en   zal   later   onder   andere   ook   de   oude   koningspil   weer worden teruggeplaatst. Gratis Molenkleurboekje en kleurwedstrijd voor de jongsten Voor   de   allerkleinsten   ligt   een   gratis   Molenkleurboekje   klaar.   Dit   boekje   staat vol   met   mooie   kleurplaten   waarmee   zij   de   verschillende   molentypen   leren ontdekken.   Daarnaast   kunnen   de   kinderen   meedoen   aan   een   kleurwedstrijd. Landelijk   organisator   De   Hollandsche   Molen   beloont   de   mooiste   kleurplaat met een molenbezoek voor de hele schoolklas van de winnaar. Ook   worden   er   op   13   mei   heerlijke   pannenkoeken   gebakken   en   is   er   voor   de jeugd een springkussen voor extra vertier. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   zaterdag   13   mei   geopend   van   10.00   tot 18.00 uur. Bezoek ook andere molens tijdens de Nationale Molendag Alle deelnemende molens aan de Nationale Molendag 2017 zijn te vinden op www.molens.nl.
Keldonk, 14 mei 2017 Bezoekers beklimmen na 45 jaar weer de trappen van de Keldonkse molen. Gezellige drukte tijdens Nationale Molendag. Meer   dan   200   pannenkoeken   werden   gebakken   tijdens   de   Nationale   Molendag   bij   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Het   is   moeilijk   aan te   geven   hoeveel   bezoekers   afgelopen   zaterdag   een   kijkje   kwamen   nemen   bij   de   herbouw-   en   restauratiewerkzaamheden.   Afgemeten aan    het    aantal    pannenkoeken    die    zaterdag    in    hongerige    magen    verdwenen    zijn    dat    er    minstens    enkele    honderden    geweest.    Zij beklommen voor het eerst na 45 jaar weer de trappen binnenin de Keldonkse molen. Veel   bezoekers   zagen   dat   er   op   het   molenterrein   hard   gewerkt   wordt   aan   de molenkap.    De    kap    wordt    op    dit    moment    aan    de    voet    van    de    molen gerestaureerd.     Daarbij     wordt     zoveel     mogelijk     gebruik     gemaakt     van authentieke   onderdelen   zoals   de   molenas   uit   1849.   Later   zal   de   kap   op   de molenromp   worden   gehesen.   Ook   zijn   vrijwilligers   in   de   romp   druk   bezig   met diverse   aftimmerwerkzaamheden.   Onder   de   indruk   van   het   vakmanschap waarmee   de   molen   door   vrijwilligers   en   molenbouwer   wordt   herbouwd   en gerestaureerd    beklommen    bezoekers    weer    voor    het    eerst    na    45    jaar    de trappen binnenin de Keldonkse molen. Prijsvraag Tijdens   Nationale   Molendag   konden   de   belangstellenden   ook   deelnemen   aan een   prijsvraag.   Zij   mochten   een   vraag   beantwoorden   over   de   zogenaamde molentaal.   Het   is   een   mooie   traditie   dat   molenaars   gebeurtenissen   binnen bijvoorbeeld   hun   gezin   aankondigen   door   de   wieken   van   de   molen   in   een bepaalde     stand     stil     te     zetten.     De     in     het     zuidoosten     van     Nederland gehanteerde   seinen   wijken   overigens   af   van   de   molentaal   zoals   die   in   de   rest ons   land   gebruikelijk   is.   Molens   draaien   linksom.   Staan   de   wieken   stil   in   een stand   iets   uit   het   midden   van   de   molen   waarbij   de   onderste   wiek   een   klein   beetje   naar   rechts   staat   dan   is   de   Keldonkse   molenaar   blij.   Wouter Cremers uit Keldonk was een van de deelnemers die het juiste antwoord wist. Hij won na loting een heerlijk molenaarsontbijt.
Keldonk, 30 september 2017 Keldonkse molen weer met molenkap getooid. Kroon op het werk van molenbouwer en vrijwilligers. De   Keldonkse   molen   heeft   sinds   vandaag   haar   molenkap   weer   terug.   Een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   uit   Veghel   liet   zaterdagmorgen de    molenkap    behoedzaak    op    de    achtkant    zakken.    Binnenin    de    molen    gaf    Wim    Adriaens    van    Adriaens    Molenbouw    Weert    B.V.    aanwijzigen   aan   de   kraanmachinist.   Het   was   geen   vraag   of   alles   zou   passen.   De   authentieke   molenkap   werd   immers   geplaatst   op   het originele oude kruiwerk waarmee hij 45 jaar geleden ook al “op de wind” gedraaid kon worden. Een historische hereniging. “Het   oude   kruiwerk   hebben   we   een   paar   maanden   geleden   op   de   nieuwe achtkant   gemonteerd,   net   voordat   de   achtkant   begin   april   van   dit   jaar   op   de stenen   molenromp   werd   gehesen”.   Aan   het   woord   is   Harrie   van   den   Biggelaar die   als   bouwvrijwilliger   nauw   betrokken   is   bij   de   herbouw   en   restauratie   van de   Keldonkse   molen.   De   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in Keldonk   is   een   co-productie   tussen   vrijwilligers   en   de   molenbouwer   uit   Weert. Ook   zaterdag   werkten   de   molenbouwer   en   een   aantal   vrijwilligers   intensief samen bij het plaatsen van de molenkap. Over   veertien   dagen   worden   de   roeden   (wieken)   gestoken.   Daarna   hebben   de vrijwilligers   en   de   molenbouwer   nog   ongeveer   twee   maanden   nodig   om   het maalmechaniek   te   installeren   en   af   te   stellen.   Tussen   kerst   en   oud   en   nieuw volgt   dan   de   eerste   proefmaling.   De   herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse molen zal eind van dit jaar volledig zijn voltooid.
Keldonk, 1 oktober 2017 Historie van Keldonkse molen vastgelegd in een prachtig boek. Huub van Hees schrijft boek “Op verhaal met de Keldonkse molen”. Huub   van   Hees   heeft   de   afgelopen   jaren   gewerkt   aan   een   boek   over   de   historie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Zaterdagmorgen reikte   wethouder   Eric   van   den   Bogaard   het   eerste   exemplaar   aan   de   auteur   uit.   “Als   wethouder   die   onder   andere   verantwoordelijk   is voor   het   monumentenbeleid   in   onze   gemeente   ben   ik   zeer   blij   dat   er   mensen   zijn   die   veel   tijd   en   energie   steken   in   het   onderhouden   en documenteren   van   onze   monumenten”.   De   boekpresentatie   vond   plaats   direct   nadat   de   bouwers   de   oude   molenkap   weer   terug   op   de molenromp hadden geplaatst. Wederom een historisch moment in de rijke geschiedenis van de Keldonkse molen. Huub   van   Hees   begon   zo'n   zeven   jaar   geleden   met   de   research   voor   het   boek. "Ik   heb   mij   altijd   al   interesse   gehad   in   de   historie   van   het   dorp.   Natuurlijk behoorde   daar   korenmolen   De   Hoop   ook   toe.   Eigenlijk   is   daardoor   een   tijdstip waarop    ik    de    eerste    aantekeningen    maakte    niet    te    noemen.    Het    is    een onderdeel    van    mijn    leven    geworden",    zo    schetste    Huub    van    Hees    de totstandkoming van het boek. Het    boek    verhaalt    over    de    periode    1848    tot    2017.    Bewust    is    het    huidige herbouw-   en   restauratieproces   alleen   nog   niet   beschreven.   "De   wijze   waarop de   Keldonkse   gemeenschap   gemeenschap   en   de   vele   vrijwilligers   dit   project realiseren   maakt   dat   dit   een   afzonderlijk   boek   rechtvaardigt.   Ik   hoop   dat   een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees. Wethouder    Eric    van    den    Bogaard    reikte    het    eerste    exemplaar    uit    aan    de auteur.   Hij   had   lovende   woorden   voor   de   vrijwilligers   die   er   voor   zorgen   dat de   Keldonkse   molen   eind   2017   volledig   gerestaureerd   zal   zijn.   Complimenteus was   hij   natuurlijk   ook   richting   schrijver   Huub   van   Hees;   "Het   is   veel   werk geweest,    waarbij    u    -zo    heb    ik    al    kunnen    lezen-    aan    de    hand    van    mooie verhalen en ontmoetingen de historie van de Keldonkse molen heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!". Bijzonder   was   het   moment   dat   Huub   van   Hees   zijn   boek   uitreikte   aan   de   twee   dochters   van   de   in   2011   overleden   laatste   molenaar   Sjef   van   Lith". "Het   doet   ons   ontzettend   veel   dat   deze   molen   waarmee   mijn   vader   heeft   gewerkt   nu   wordt   gerestaureerd",   zo   liet   dochter   Betty   haar   dank   aan de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken. Het   boek   "   Op   verhaal   met   de   Keldonkse   molen"   met   leuke   verhalen   en   rijk   geïllustreerd   is   voor   €   19,95   te   koop   bij   boekhandel   Schellen   in Veghel. Ook kan het boek besteld worden via www.keldonksemolen.nl .
Keldonk, 7 oktober 2017 Keldonkse molen krijgt haar wieken terug. Zaterdag 14 oktober worden de roeden ingestoken. Sinds   de   molenkap   vorige   week   op   de   achtkant   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   gehesen   is   er   alweer   veel   veranderd   aan   het uiterlijk   van   de   molen.   De   molenbouwers   hebben   de   staartbalk   verder   afgemonteerd   en   de   schoren   aangebracht.   Nu   kunnen   de   wieken worden   gemonteerd.   Zaterdag   14   oktober   zal   er   daarom   weer   een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   op   het   molenterrein   verschijnen.   Die dag wordt om 8 uur ’s morgens begonnen met het insteken van de roeden. Ook    na    het    insteken    van    de    roeden    zit    de    herbouw    en    restauratie    van    de Keldonkse   molen   er   nog   niet   op.   “De   roeden   bestaan   simpel   gezegd   uit   twee lange   ijzeren   balken   van   ruim   22   meter   lang.   Deze   balken   worden   door   de askop   van   de   molen   geschoven.   Elke   balk   vormt   zo   twee   wieken   van   de   molen”, zo   licht   bouwcoördinator   Jos   Verbrugge   de   werkzaamheden   toe.   “Bij   goed   weer zal   vervolgens   in   de   week   daarna   het   kenmerkende   hekwerk   -zeg   maar   de vleugels-    op    de    roeden    worden    aangebracht.    Daarna    starten    we    met    het aanbrengen van de molenbelt (talud) rondom de molen. Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   en   de   vrijwilligers   verwachten   nog   zo’n   twee maanden   nodig   te   hebben   om   de   molen   inclusief   het   maalmechaniek   binnen   in de   molen   volledig   af   te   bouwen.   Vanaf   eind   dit   jaar   zal   de   Keldonkse   molen   dan na vele jaren weer kunnen gaan draaien.
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 17 september 2017 Molenkap wordt op 30 september op Keldonkse molen gehesen. Herbouw- en restauratieproject voor het einde van dit jaar afgerond. De    authentieke    molenkap    staat    al    geruime    tijd    geduldig    te    wachten    naast    de    romp    van    korenmolen    de    Hoop    in    Keldonk.    De bouwvrijwilligers   zijn   intussen   -niet   altijd   even   goed   zichtbaar   voor   de   buitenwacht-   dagelijks   druk   in   de   weer   om   de   kap   en   de molenromp   voor   te   bereiden   op   hun   hereniging.   Dit   bijzondere   moment   staat   gepland   voor   zaterdag   30   september   aanstaande.   Twee weken   later   zullen   ook   de   roeden   (wieken)   worden   gestoken.   De   herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse   molen   nadert   daarmee   zijn voltooiing. Als   het   weer   het   toelaat   starten   op   zaterdag   30   september   om   8.00   uur   ’s morgens   de   hijswerkzaamheden   bij   de   Keldonkse   molen.   Deze   bijzondere   klus wordt   uitgevoerd   door   Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   Het   hijswerk   wordt verzorgd door Gaffert B.V. uit Veghel. Nadat   de   kap   is   geplaatst   starten   Adriaens   en   de   vrijwilligers   met   de   verdere afbouw    van    de    molen    en    de    aankleding    van    het    molenterrein.    Volgens    de huidige    planning    zullen    half    oktober    de    roeden    (wieken)    aan    de    molen verschijnen.    Als    daarna    ook    het    maalmechaniek    is    geïnstalleerd    en    de molenbelt   is   aangebracht   kunnen   de   molenaars   rond   kerst   gaan   proefdraaien met de molen.
 
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 14 oktober 2017 Keldonk krijgt zijn molen terug! Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden. Vijfenveertig   jaar   geleden   kopte   de   Erpse   Krant   “Laatste Erpse   windmolen   gesloopt”.   Het   is   19   oktober   1972.   In   de krant    schrijft    redacteur    Janus    van    den    Berg    dat    met    de sloop   van   de   Keldonkse   molen   “het   rijke   molenbezit   van   de gemeente     Erp     geheel     verloren     is     gegaan”.     Hoe     de geschiedenis    in    de    loop    der    tijd    soms    een    bijzondere wending   neemt   leert   de   Keldonkse   korenmolen   De   Hoop. De   molen   wordt   op   dit   moment   met   deels   nog   beschikbare authentieke     onderdelen     gerestaureerd     en     herbouwd. Zaterdag   14   oktober   werden   de   roeden   gestoken   en   nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug! De   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   en   blijft een     bijzonder     project.     Bijzonder     omdat     de     molen     wordt gerestaureerd   met   deels   authentieke   onderdelen   -waaronder de   molenkap-      die   molenbouwer   Adriaens   uit   Weert   45   jaar lang    conserveerde    op    zijn    werf.    Bijzonder    ook    omdat    de carrière   van   molenhistoricus   Nico   Jurgens   in   de   jaren   ’60   startte met   pogingen   om   de   Keldonkse   molen   van   z’n   ondergang   te redden.   Nu   aan   het   einde   van   zijn   loopbaan   is   de   heer   Jurgens als    adviseur    betrokken    bij    de    restauratie    van    de    Keldonkse molen.   Het   doet   hem   goed   dat   zijn   aantekening   van   destijds   nu een   waardevolle   bron   vormen   voor   de   restauratie.   Nog   een bijzonderheid;   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   is   een specifieke     soms     ingewikkelde     en     zeer     zeker     tijdrovende bezigheid   die   voor   een   belangrijk   deel   wordt   uitgevoerd   door vrijwilligers. Het   vorderen   van   het   herbouw-   en   restauratieproject   vervuld de   bouwvrijwilligers   met   een   speciaal   gevoel.   De   tijdelijke   hal aan   de   voet   van   de   molen   wordt   steeds   leger   naar   mate   er meer    onderdelen    hun    definitieve    plek    in    of    aan    de    molen krijgen.   Het   project   is   bijna   klaar.   Met   een   beetje   weemoed kunnen   de   vrijwilligers   straks   terugkijken   op   een   fantastische bouwtijd van hard werken, veel lol en kameraadschap. Zou   het   toeval   zijn   dat   tijdens   deze   weekendklus   het   zonnetje heerlijk   scheen   op   het   werk   van   de   bouwers?   Wat   in   ieder   geval geen   toeval   is,   is   dat   de   Erpse   Krant   van   donderdag   19   oktober 2017,   op   de   dag   nauwkeurig   45   jaar   nadat   de   heer   Van   den Berg   zijn   artikel   schreef,   zal   openen   met   “Keldonk   krijgt   zijn molen terug!”
Keldonk, 30 april 2017 Keldonkse molen 13 mei te bezichtigen tijdens Nationale Molendag Authentieke molenkap staat naast de molen en is daardoor goed te bekijken Ruim   900   molens   door   het   hele   land   zullen   tijdens   de   45ste Nationale   Molendag   draaien   en/of   malen.   Korenmolen   De Hoop   in   Keldonk   is   op   zaterdag   13   mei   ook   geopend   en   te bezichtigen.    De    Keldonkse    molen    wordt    op    dit    moment herbouwd   en   gerestaureerd,   malen   kan   de   molen   daarom nog    niet.    Dat    biedt    echter    wel    extra    mogelijkheden.    De authentieke   molenkap   staat   op   dit   moment   beneden   aan de    voet    van    de    molen    en    is    daardoor    met    vaste    grond onder de voeten voor iedereen goed te bekijken. Korenmolen    De    Hoop    in    Keldonk    wordt    op    dit    moment herbouwd   en   gerestaureerd.   Eind   van   dit   jaar   zullen   de   wieken van    de    molen    weer    draaien.    Zo’n    maand    geleden    werd    de houten   achtkant   op   de   stenen   romp   gehesen.   Op   zaterdag   13 mei    zullen    naast    de    begane    grond    ook    de    eerste    twee verdiepingen    met    een    vaste    trap    te    bereiken    zijn.    Vanaf    de tweede   verdieping   is   de   fraaie   houtconstructie   van   de   achtkant goed te bewonderen. Authentieke molenkap Medewerkers   van   Adriaens   Molenbouw   Weert   BV   hebben   de authentieke      molenkap      inmiddels      naast      de      Keldonkse molenromp   opgebouwd.   Op   een   later   tijdstip   zal   deze   op   de romp    worden    gehesen.    Voorlopig    is    daardoor    de    kap    ook zonder klauterwerk voor iedereen goed te bezichtigen. Het   is   zeer   bijzonder   dat   ruim   40   jaar   na   de   sloop   nog   diverse authentieke   materialen   van   de   Keldonkse   molen   bewaard   zijn gebleven.     George     Adriaens-     de     vader     van     de     huidige molenbouwer     Wim-     heeft     in     1972     de     molenonderdelen gekocht     en     mede     op     verzoek     van     historisch     bewuste Keldonkenaren   al   die   tijd   bewaard.   Eerder   al   arriveerde   het originele   spoorwiel   in   Keldonk   en   zal   later   onder   andere   ook de oude koningspil weer worden teruggeplaatst. Gratis      Molenkleurboekje      en      kleurwedstrijd      voor      de jongsten Voor   de   allerkleinsten   ligt   een   gratis   Molenkleurboekje   klaar. Dit    boekje    staat    vol    met    mooie    kleurplaten    waarmee    zij    de verschillende   molentypen   leren   ontdekken.   Daarnaast   kunnen de     kinderen     meedoen     aan     een     kleurwedstrijd.     Landelijk organisator     De     Hollandsche     Molen     beloont     de     mooiste kleurplaat   met   een   molenbezoek   voor   de   hele   schoolklas   van de winnaar. Ook   worden   er   op   13   mei   heerlijke   pannenkoeken   gebakken   en is er voor de jeugd een springkussen voor extra vertier. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   zaterdag   13   mei   geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Bezoek ook andere molens tijdens de Nationale Molendag Alle   deelnemende   molens   aan   de   Nationale   Molendag   2017 zijn te vinden op www.molens.nl .
Keldonk, 14 mei 2017 Bezoekers beklimmen na 45 jaar weer de trappen van de Keldonkse molen. Gezellige drukte tijdens Nationale Molendag. Meer   dan   200   pannenkoeken   werden   gebakken   tijdens   de Nationale   Molendag   bij   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk. Het   is   moeilijk   aan   te   geven   hoeveel   bezoekers   afgelopen zaterdag    een    kijkje    kwamen    nemen    bij    de    herbouw-    en restauratiewerkzaamheden.     Afgemeten     aan     het     aantal pannenkoeken       die       zaterdag       in       hongerige       magen verdwenen     zijn     dat     er     minstens     enkele     honderden geweest.   Zij   beklommen   voor   het   eerst   na   45   jaar   weer   de trappen binnenin de Keldonkse molen. Veel   bezoekers   zagen   dat   er   op   het   molenterrein   hard   gewerkt wordt   aan   de   molenkap.   De   kap   wordt   op   dit   moment   aan   de voet     van     de     molen     gerestaureerd.     Daarbij     wordt     zoveel mogelijk   gebruik   gemaakt   van   authentieke   onderdelen   zoals   de molenas   uit   1849.   Later   zal   de   kap   op   de   molenromp   worden gehesen.    Ook    zijn    vrijwilligers    in    de    romp    druk    bezig    met diverse    aftimmerwerkzaamheden.    Onder    de    indruk    van    het vakmanschap     waarmee     de     molen     door     vrijwilligers     en molenbouwer   wordt   herbouwd   en   gerestaureerd   beklommen bezoekers   weer   voor   het   eerst   na   45   jaar   de   trappen   binnenin de Keldonkse molen. Prijsvraag Tijdens   Nationale   Molendag   konden   de   belangstellenden   ook deelnemen     aan     een     prijsvraag.     Zij     mochten     een     vraag beantwoorden    over    de    zogenaamde    molentaal.    Het    is    een mooie      traditie      dat      molenaars      gebeurtenissen      binnen bijvoorbeeld   hun   gezin   aankondigen   door   de   wieken   van   de molen     in     een     bepaalde     stand     stil     te     zetten.     De     in     het zuidoosten      van      Nederland      gehanteerde      seinen      wijken overigens   af   van   de   molentaal   zoals   die   in   de   rest   ons   land gebruikelijk   is.   Molens   draaien   linksom.   Staan   de   wieken   stil   in een    stand    iets    uit    het    midden    van    de    molen    waarbij    de onderste    wiek    een    klein    beetje    naar    rechts    staat    dan    is    de Keldonkse   molenaar   blij.   Wouter   Cremers   uit   Keldonk   was   een van   de   deelnemers   die   het   juiste   antwoord   wist.   Hij   won   na loting een heerlijk molenaarsontbijt.
Keldonk, 30 september 2017 Keldonkse molen weer met molenkap getooid. Kroon op het werk van molenbouwer en vrijwilligers. De   Keldonkse   molen   heeft   sinds   vandaag   haar   molenkap weer   terug.   Een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   uit   Veghel liet     zaterdagmorgen     de     molenkap     behoedzaak     op     de achtkant   zakken.   Binnenin   de   molen   gaf   Wim   Adriaens   van Adriaens    Molenbouw    Weert    B.V.        aanwijzigen    aan    de kraanmachinist.   Het   was   geen   vraag   of   alles   zou   passen. De   authentieke   molenkap   werd   immers   geplaatst   op   het originele   oude   kruiwerk   waarmee   hij   45   jaar   geleden   ook al    “op    de    wind”    gedraaid    kon    worden.    Een    historische hereniging. “Het   oude   kruiwerk   hebben   we   een   paar   maanden   geleden   op de    nieuwe    achtkant    gemonteerd,    net    voordat    de    achtkant begin    april    van    dit    jaar    op    de    stenen    molenromp    werd gehesen”.   Aan   het   woord   is   Harrie   van   den   Biggelaar   die   als bouwvrijwilliger     nauw     betrokken     is     bij     de     herbouw     en restauratie     van     de     Keldonkse     molen.     De     herbouw     en restauratie    van    korenmolen    De    Hoop    in    Keldonk    is    een    co- productie   tussen   vrijwilligers   en   de   molenbouwer   uit   Weert. Ook     zaterdag     werkten     de     molenbouwer     en     een     aantal vrijwilligers intensief samen bij het plaatsen van de molenkap. Over    veertien    dagen    worden    de    roeden    (wieken)    gestoken. Daarna     hebben     de     vrijwilligers     en     de     molenbouwer     nog ongeveer    twee    maanden    nodig    om    het    maalmechaniek    te installeren   en   af   te   stellen.   Tussen   kerst   en   oud   en   nieuw   volgt dan   de   eerste   proefmaling.   De   herbouw   en   restauratie   van   de Keldonkse molen zal eind van dit jaar volledig zijn voltooid.
Keldonk, 1 oktober 2017 Historie        van        Keldonkse        molen vastgelegd in een prachtig boek. Huub    van    Hees    schrijft    boek    “Op    verhaal    met    de    Keldonkse molen”. Huub   van   Hees   heeft   de   afgelopen   jaren   gewerkt   aan   een boek   over   de   historie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk. Zaterdagmorgen   reikte   wethouder   Eric   van   den   Bogaard het   eerste   exemplaar   aan   de   auteur   uit.   “Als   wethouder die       onder       andere       verantwoordelijk       is       voor       het monumentenbeleid   in   onze   gemeente   ben   ik   zeer   blij   dat er    mensen    zijn    die    veel    tijd    en    energie    steken    in    het onderhouden   en   documenteren   van   onze   monumenten”. De   boekpresentatie   vond   plaats   direct   nadat   de   bouwers de   oude   molenkap   weer   terug   op   de   molenromp   hadden geplaatst.    Wederom    een    historisch    moment    in    de    rijke geschiedenis van de Keldonkse molen. Huub   van   Hees   begon   zo'n   zeven   jaar   geleden   met   de   research voor    het    boek.    "Ik    heb    mij    altijd    al    interesse    gehad    in    de historie   van   het   dorp.   Natuurlijk   behoorde   daar   korenmolen De   Hoop   ook   toe.   Eigenlijk   is   daardoor   een   tijdstip   waarop   ik de   eerste   aantekeningen   maakte   niet   te   noemen.   Het   is   een onderdeel   van   mijn   leven   geworden",   zo   schetste   Huub   van Hees de totstandkoming van het boek. Het   boek   verhaalt   over   de   periode   1848   tot   2017.   Bewust   is   het huidige     herbouw-     en     restauratieproces     alleen     nog     niet beschreven.    "De    wijze    waarop    de    Keldonkse    gemeenschap gemeenschap    en    de    vele    vrijwilligers    dit    project    realiseren maakt   dat   dit   een   afzonderlijk   boek   rechtvaardigt.   Ik   hoop   dat een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees. Wethouder   Eric   van   den   Bogaard   reikte   het   eerste   exemplaar uit     aan     de     auteur.     Hij     had     lovende     woorden     voor     de vrijwilligers   die   er   voor   zorgen   dat   de   Keldonkse   molen   eind 2017   volledig   gerestaureerd   zal   zijn.   Complimenteus   was   hij natuurlijk   ook   richting   schrijver   Huub   van   Hees;   "Het   is   veel werk   geweest,   waarbij   u   -zo   heb   ik   al   kunnen   lezen-   aan   de hand   van   mooie   verhalen   en   ontmoetingen   de   historie   van   de Keldonkse molen heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!". Bijzonder    was    het    moment    dat    Huub    van    Hees    zijn    boek uitreikte    aan    de    twee    dochters    van    de    in    2011    overleden laatste   molenaar   Sjef   van   Lith".   "Het   doet   ons   ontzettend   veel dat   deze   molen   waarmee   mijn   vader   heeft   gewerkt   nu   wordt gerestaureerd",    zo    liet    dochter    Betty    haar    dank    aan    de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken. Het   boek   "   Op   verhaal   met   de   Keldonkse   molen"   met   leuke verhalen    en    rijk    geïllustreerd    is    voor    €    19,95    te    koop    bij boekhandel    Schellen    in    Veghel.    Ook    kan    het    boek    besteld worden via www.keldonksemolen.nl .
Keldonk, 7 oktober 2017 Keldonkse molen krijgt haar wieken terug. Zaterdag 14 oktober worden de roeden ingestoken. Sinds    de    molenkap    vorige    week    op    de    achtkant    van korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   gehesen   is   er   alweer veel     veranderd     aan     het     uiterlijk     van     de     molen.     De molenbouwers          hebben          de          staartbalk          verder afgemonteerd   en   de   schoren   aangebracht.   Nu   kunnen   de wieken   worden   gemonteerd.   Zaterdag   14   oktober   zal   er daarom   weer   een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   op   het molenterrein    verschijnen.    Die    dag    wordt    om    8    uur    ’s morgens begonnen met het insteken van de roeden. Ook    na    het    insteken    van    de    roeden    zit    de    herbouw    en restauratie    van    de    Keldonkse    molen    er    nog    niet    op.    “De roeden   bestaan   simpel   gezegd   uit   twee   lange   ijzeren   balken van   ruim   22   meter   lang.   Deze   balken   worden   door   de   askop van   de   molen   geschoven.   Elke   balk   vormt   zo   twee   wieken   van de     molen”,     zo     licht     bouwcoördinator     Jos     Verbrugge     de werkzaamheden   toe.   “Bij   goed   weer   zal   vervolgens   in   de   week daarna   het   kenmerkende   hekwerk   -zeg   maar   de   vleugels-   op de   roeden   worden   aangebracht.   Daarna   starten   we   met   het aanbrengen van de molenbelt (talud) rondom de molen. Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   en   de   vrijwilligers   verwachten nog    zo’n    twee    maanden    nodig    te    hebben    om    de    molen inclusief   het   maalmechaniek   binnen   in   de   molen   volledig   af   te bouwen.   Vanaf   eind   dit   jaar   zal   de   Keldonkse   molen   dan   na vele jaren weer kunnen gaan draaien .
Keldonk, 17 september 2017 Molenkap wordt op 30 september op Keldonkse molen gehesen. Herbouw- en restauratieproject voor het einde van dit jaar afgerond. De   authentieke   molenkap   staat   al   geruime   tijd   geduldig   te wachten    naast    de    romp    van    korenmolen    de    Hoop    in Keldonk.   De   bouwvrijwilligers   zijn   intussen   -niet   altijd   even goed   zichtbaar   voor   de   buitenwacht-   dagelijks   druk   in   de weer   om   de   kap   en   de   molenromp   voor   te   bereiden   op   hun hereniging.    Dit    bijzondere    moment    staat    gepland    voor zaterdag    30    september    aanstaande.    Twee    weken    later zullen     ook     de     roeden     (wieken)     worden     gestoken.     De herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse   molen   nadert daarmee zijn voltooiing. Als   het   weer   het   toelaat   starten   op   zaterdag   30   september   om 8.00   uur   ’s   morgens   de   hijswerkzaamheden   bij   de   Keldonkse molen.   Deze   bijzondere   klus   wordt   uitgevoerd   door   Adriaens Molenbouw    Weert    B.V.    Het    hijswerk    wordt    verzorgd    door Gaffert B.V. uit Veghel. Nadat   de   kap   is   geplaatst   starten   Adriaens   en   de   vrijwilligers met   de   verdere   afbouw   van   de   molen   en   de   aankleding   van   het molenterrein.   Volgens   de   huidige   planning   zullen   half   oktober de   roeden   (wieken)   aan   de   molen   verschijnen.   Als   daarna   ook het     maalmechaniek     is     geïnstalleerd     en     de     molenbelt     is aangebracht      kunnen      de      molenaars      rond      kerst      gaan proefdraaien met de molen.