Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
Keldonk, 1 april 2017 Houten achtkant op Keldonkse molenromp gehesen. Eind van dit jaar draaien de wieken van de Keldonkse molen weer. De   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   begint   letterlijk   en   figuurlijk   steeds   meer   vorm   te   krijgen.   Met   een   grote telescoopkraan   plaatste   Gaffert   BV   uit   Veghel   zaterdagmorgen   de   houten   achtkant   op   de   gerestaureerde   stenen   molenromp.   Nog   even en   het   hoogste   punt   van   de   Keldonkse   molen   wordt   bereikt.   Later   in   het   jaar   zal   ook   de   oude   molenkap   geplaatst   worden   en   zullen   de wieken worden gestoken. Eind van dit jaar is de Keldonkse molen dan na 45 jaar afwezigheid weer volledig terug in Keldonk. “Het   is   misschien   nu   nog   moeilijk   voorstelbaar   maar   eind   van   dit   jaar   draaien de   wieken   van   de   Keldonkse   molen   weer”,   lacht   molenaar   Jan   Fransen.   Hij   is een   van   de   aanwezigen   die   met   een   gezonde   spanning   de   verrichtingen   op   de bouwplaats   aan   De   Roost   nauwlettend   volgen.   Gaffert   BV   uit   Veghel   tilt   op   dat moment   met   een   grote   telescoopkraan   de   houten   achtkant   behoedzaam   op   de stenen molenromp. Het is een mooi gezicht. Het   afgelopen   jaar   bouwden   vrijwilligers   aan   de   achtkant.   Nu   deze   met   de   oude stenen   molenromp   is   verenigd   wordt   het   plaatje   steeds   meer   compleet.   In   de werkplaats    van    Adriaens    Molenbouw    Weert    B.V.    is    en    wordt    intussen    hard gewerkt   aan   de   restauratie   van   onder   andere   de   authentieke   koningsspil   en   de oude   molenkap.   Als   straks   de   wieken   ook   klaar   zijn   keert   de   hijskraan   in   de zomer   nog   een   keertje   terug   om   alles   op   zijn   plaats   te   hijsen.   Dat   klinkt   redelijk simpel   maar   de   molenbouwer   en   de   Keldonkse   vrijwilligers   weten   dat   hier   vele uurtjes ambachtelijk vakmanschap aan vooraf zijn gegaan. De    vrijwilligers    gaan    nu    binnenin    de    molenromp    aan    de    slag    met    het aanbrengen   van   de   trappen   en   verdiepingsvloeren.   Als   deze   zomer   alles   op   zijn plaats   zit   gaat   molenbouwer   Adriaens   aan   de   slag   met   het   monteren   en   verder afstellen   van   het   maalmechaniek.   Eind   2017   is   de   molen   dan   compleet   maalvaardig   en   zullen   de   molenaars   tussen   kerst   en   oud   &   nieuw   voor   het eerst gaan proefmalen met de Keldonkse molen.
Keldonk, 30 april 2017 Keldonkse molen op 13 mei te bezichtigen tijdens Nationale Molendag. Authentieke molenkap staat naast de molen en is daardoor goed te bekijken Ruim 900 molens door het hele land zullen tijdens de 45ste Nationale Molendag draaien en/of malen. Korenmolen De Hoop in Keldonk is op   zaterdag   13   mei   ook   geopend   en   te   bezichtigen.   De   Keldonkse   molen   wordt   op   dit   moment   herbouwd   en   gerestaureerd,   malen   kan de   molen   daarom   nog   niet.   Dat   biedt   echter   wel   extra   mogelijkheden.   De   authentieke   molenkap   staat   op   dit   moment   beneden   aan   de voet van de molen en is daardoor met vaste grond onder de voeten voor iedereen goed te bekijken. Korenmolen    De    Hoop    in    Keldonk    wordt    op    dit    moment    herbouwd    en gerestaureerd.   Eind   van   dit   jaar   zullen   de   wieken   van   de   molen   weer   draaien. Zo’n   maand   geleden   werd   de   houten   achtkant   op   de   stenen   romp   gehesen.   Op zaterdag   13   mei   zullen   naast   de   begane   grond   ook   de   eerste   twee   verdiepingen met   een   vaste   trap   te   bereiken   zijn.   Vanaf   de   tweede   verdieping   is   de   fraaie houtconstructie van de achtkant goed te bewonderen. Authentieke molenkap Medewerkers    van    Adriaens    Molenbouw    Weert    BV    hebben    de    authentieke molenkap   inmiddels   naast   de   Keldonkse   molenromp   opgebouwd.   Op   een   later tijdstip   zal   deze   op   de   romp   worden   gehesen.   Voorlopig   is   daardoor   de   kap   ook zonder klauterwerk voor iedereen goed te bezichtigen. Het   is   zeer   bijzonder   dat   ruim   40   jaar   na   de   sloop   nog   diverse   authentieke materialen   van   de   Keldonkse   molen   bewaard   zijn   gebleven.   George   Adriaens- de      vader      van      de      huidige      molenbouwer      Wim-      heeft      in      1972      de molenonderdelen    gekocht    en    mede    op    verzoek    van    historisch    bewuste Keldonkenaren   al   die   tijd   bewaard.   Eerder   al   arriveerde   het   originele   spoorwiel in   Keldonk   en   zal   later   onder   andere   ook   de   oude   koningspil   weer   worden teruggeplaatst. Gratis Molenkleurboekje en kleurwedstrijd voor de jongsten Voor   de   allerkleinsten   ligt   een   gratis   Molenkleurboekje   klaar.   Dit   boekje   staat vol    met    mooie    kleurplaten    waarmee    zij    de    verschillende    molentypen    leren ontdekken.   Daarnaast   kunnen   de   kinderen   meedoen   aan   een   kleurwedstrijd. Landelijk   organisator   De   Hollandsche   Molen   beloont   de   mooiste   kleurplaat   met een molenbezoek voor de hele schoolklas van de winnaar. Ook   worden   er   op   13   mei   heerlijke   pannenkoeken   gebakken   en   is   er   voor   de jeugd een springkussen voor extra vertier. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   zaterdag   13   mei   geopend   van   10.00   tot 18.00 uur. Bezoek ook andere molens tijdens de Nationale Molendag Alle deelnemende molens aan de Nationale Molendag 2017 zijn te vinden op www.molens.nl.
Keldonk, 14 mei 2017 Bezoekers beklimmen na 45 jaar weer de trappen van de Keldonkse molen. Gezellige drukte tijdens Nationale Molendag. Meer   dan   200   pannenkoeken   werden   gebakken   tijdens   de   Nationale   Molendag   bij   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Het   is   moeilijk   aan te   geven   hoeveel   bezoekers   afgelopen   zaterdag   een   kijkje   kwamen   nemen   bij   de   herbouw-   en   restauratiewerkzaamheden.   Afgemeten aan    het    aantal    pannenkoeken    die    zaterdag    in    hongerige    magen    verdwenen    zijn    dat    er    minstens    enkele    honderden    geweest.    Zij beklommen voor het eerst na 45 jaar weer de trappen binnenin de Keldonkse molen. Veel   bezoekers   zagen   dat   er   op   het   molenterrein   hard   gewerkt   wordt   aan   de molenkap.    De    kap    wordt    op    dit    moment    aan    de    voet    van    de    molen gerestaureerd.   Daarbij   wordt   zoveel   mogelijk   gebruik   gemaakt   van   authentieke onderdelen   zoals   de   molenas   uit   1849.   Later   zal   de   kap   op   de   molenromp worden    gehesen.    Ook    zijn    vrijwilligers    in    de    romp    druk    bezig    met    diverse aftimmerwerkzaamheden.   Onder   de   indruk   van   het   vakmanschap   waarmee   de molen   door   vrijwilligers   en   molenbouwer   wordt   herbouwd   en   gerestaureerd beklommen   bezoekers   weer   voor   het   eerst   na   45   jaar   de   trappen   binnenin   de Keldonkse molen. Prijsvraag Tijdens   Nationale   Molendag   konden   de   belangstellenden   ook   deelnemen   aan een    prijsvraag.    Zij    mochten    een    vraag    beantwoorden    over    de    zogenaamde molentaal.    Het    is    een    mooie    traditie    dat    molenaars    gebeurtenissen    binnen bijvoorbeeld    hun    gezin    aankondigen    door    de    wieken    van    de    molen    in    een bepaalde   stand   stil   te   zetten.   De   in   het   zuidoosten   van   Nederland   gehanteerde seinen   wijken   overigens   af   van   de   molentaal   zoals   die   in   de   rest   ons   land gebruikelijk   is.   Molens   draaien   linksom.   Staan   de   wieken   stil   in   een   stand   iets uit   het   midden   van   de   molen   waarbij   de   onderste   wiek   een   klein   beetje   naar   rechts   staat   dan   is   de   Keldonkse   molenaar   blij.   Wouter   Cremers   uit Keldonk was een van de deelnemers die het juiste antwoord wist. Hij won na loting een heerlijk molenaarsontbijt.
Keldonk, 17 september 2016 Keldonkse molen weer belangrijke stap dichter bij voltooiing. Achtkant na maanden van voorbereiding naast de molenromp opgebouwd. De   voorbereidingen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse   molen   liggen   op   schema.   Het   bouwteam   spreekt   zelfs   van   een ruime   voorsprong   op   het   bouwschema.   Zaterdag   werd   de   houten   achtkant   naast   de   al   eerder   gerestaureerde   molenromp   opgebouwd. Op een later moment zal de achtkant op de stenen romp worden gehesen. Een   klein   feestje   was   het   wel.   Na   een   dag   van   hard   werken   staat   het   geraamte van   de   houten   achtkant   sinds   zaterdag   naast   de   molenromp   in   Keldonk.   Dat   wil overigens   niet   zeggen   dat   de   achtkant   daarmee   gereed   is.   Nu   volgt   een   periode waarin    de    achtkant    verder    wordt    afgebouwd.    Eerst    moeten    de    uitbrekers worden   aangebracht   waardoor   de   achtkant   zijn   mooie   taillering   krijgt.   Ook   de ramen   moeten   nog   worden   aangebracht.   Daarna   wordt   het   geheel   betimmerd en gebitumineerd. Bouwvrijwilliger     Harry     van     den     Biggelaar;     “We     hebben     de     hele     zomer doorgewerkt,   vaak   zes   dagen   per   week.   Het   is   een   mooie   maar   ook   uitdagende klus.   Volgens   de   huidige   planning   moet   de   achtkant   uiterlijk   begin   juni   2017   op stenen   molenromp   worden   gehesen   om   de   molenbouwer   voldoende   tijd   te geven   het   molenmechaniek   te   plaatsen.   Die   deadline   gaan   we   zeker   halen”.   Het geeft   het   bouwteam   een   goed   gevoel   voor   te   liggen   op   het   bouwschema.   Dat geeft   extra   ruimte   voor   het   geval   de   komende   herfst   en   winter   het   weer   even tegenzit.   Voor   de   bouwvakkers   zal   dat   trouwens   geen   reden   zijn   dan   stil   te   gaan zitten.   Ook   in   de   timmerwerkplaats   liggen   nog   wel   enkele   karweitjes   op   hen   te wachten.
Keldonk, 18 december 2016 Oud en nieuw bij Keldonkse molen. Na ruim 40 jaar gerestaureerd spoorwiel terug op Keldonkse bodem. Afgelopen   week   was   er   een   bijzonder   momentje   op   de   bouwplaats   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Molenbouwer   Adriaens Molenbouw   Weert   B.V.   plaatste   het   originele   oude   spoorwiel   terug   in   de   nieuwe   achtkant   van   de   Keldonkse   molen.   Na   ruim   40   jaar   is daarmee   het   eerste   authentieke   onderdeel   van   het   zogenaamde   gaande   werk   terug   op   Keldonkse   bodem.   Later   in   het   bouwproces zullen meer oude onderdelen in de molen worden teruggeplaatst. De   bouw   van   de   Keldonkse   molen   verloopt   voorspoedig.   Het   timmerwerk   aan de    houten    achtkant    is    voor    een    belangrijk    deel    klaar.    De    bouwvrijwilligers treffen   voorbereidingen   om   de   buitenkant   van   de   achtkant   rondom   te   voorzien van   een   bitumen   bekleding.   Omdat   het   spoorwiel   een   diameter   heeft   van   bijna 2   meter   was   de   meest   praktische   oplossing   het   wiel   te   plaatsen   voordat   de achtkant   rondom   gesloten   wordt.   Afgelopen   week   werd   het   door   molenbouwer Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   gerestaureerde   spoorwiel   op   de   bouwplaats afgeleverd.    Daarmee    is    het    grondig    gerestaureerde    authentieke    spoorwiel verenigd met de nieuwe achtkant. Spoorwiel stamt uit Groningse periode. Molenhistoricus   Nico   Jurgens;   “In   het   spoorwiel   staat   de   inscriptie;   A   v   Lith   1909 . Daardoor   zou   je   op   de   gedachte   kunnen   komen   dat   het   wiel   werd   vervaardigd door   deze   Keldonkse   molenaar.   Niets   is   echter   minder   waar.   De   Keldonkse molen   werd   in   1849   in   het   Groningse   buurtschap   De   Friese   Wilp   opgebouwd. Na   ruim   50   jaar   trouwe   dienst   aldaar   verhuisde   de   molen   in   het   begin   vorige   eeuw   naar   Keldonk.   Het   spoorwiel   heeft   een   constructie   die kenmerkend   is   voor   de   bouwstijl   in   Groningen   en   Oost-Friesland.   Ik   ben   er   daarom   van   overtuigd   dat   het   spoorwiel   stamt   uit   de   Groningse periode (1849 - 1903)”. Bouwcoördinator   Jos   Verbrugge   kan   nog   niet   zeggen   wanneer   de   achtkant   op   de   stenen   romp   wordt   gehesen.   “We   liggen   ruim   voor   op   het bouwschema.   In   overleg   met   de   molenbouwer   moeten   we   nog   besluiten   of   we   vasthouden   aan   de   oorspronkelijke   planning   of   dat   het   wellicht eerder kan dan juni 2017”.
Keldonk, 26 februari 2017 Keldonkse meesterbouwer in het zonnetje gezet. Harrie van den Biggelaar krijgt verdienstelijke Paplippel opgespeld. Harrie   Van   den   Biggelaar   kreeg   tijdens   de   Babbelmorgen   in   een   feestelijk   versierde   Keldonkse   Pappot   door   Prins   Ronald   d’n   Urste   & Prinses   Marga   de   verdienstelijke   Paplippel   2017   opgespeld.   Hij   ontving   deze   onderscheiding   voor   zijn   gewaardeerde   inzet   voor   de Keldonkse gemeenschap en zijn betrokkenheid bij de bouw van de Keldonkse molen in het bijzonder. Harrie    is    de    man    achter    diverse    bouwwerken    en    bouwwerkjes    in    Keldonk.    Zo bouwde    hij    mee    aan    het    rustaltaar.    Wandelend    over    de    processiepad    valt    de prachtige   houten   kapconstructie   op   deze   voor   velen   dierbare   plek   meteen   op.   Ook tijdens   de   verbouwing   van   gemeenschapshuis   ’t   Span   droeg   Harrie   zijn   steentje   bij. Nog   zo’n   bijzonder   “klusje”;   het   herinneringsbankje   dat   sinds   vorig   jaar   het   dorp   siert is   mede   van   zijn   hand   en   ook   de   kippen   op   Woonzorgpark   Simeonshof   in   Erp   hebben dankzij Harrie een riante hooiberg als onderkomen. Keldonkse molen Harrie   is   ook   een   van   de   bouwers   van   de   Keldonkse   molen.   Sinds   2011   is   hij   timmerman   van   het   bouwteam.   Voor   een   man   met   zoveel   ervaring   begon   dit   werk met   de   bouw   van   een   nieuwe   ontvangstruimte   nog   als   een   redelijk   standaard   karwei. Inmiddels    hebben    de    bouwvrijwilligers    ook    de    complete    achtkant    gebouwd.    Van zware    houten    balken    werd    door    middel    van    bijna    tweehonderd    blinde    pen-en- gatverbindingen     een     ruim     6     meter     hoge     constructie     gebouwd.     Voor     menig professioneel   molenbouwer   in   Nederland   is   het   bouwen   van   een   achtkant   een   hele uitdaging.   Harrie   liet   zien   een   meester   te   zijn   in   het   timmervakmanschap.   Hij   nam   het   voortouw   en   realiseerde   samen   met   het   bouwteam   in   een recordtempo   dit   bijzondere   bouwwerk.   Een   bouwwerk   waar   hij   straks   in   2018   met   trots   kan   langs   fietsen   of   wandelen   als   de   Keldonkse   molen weer fier haar wieken draait in het natuurrijke landschap van De Roost en De Bulten. Wie   denkt   dat   timmeren   de   enige   hobby   is   van   Harrie   heeft   het   mis.   Hoewel   …….;   als   muzikant   slaat   hij   op   de   trom   bij   Bende   Bè   de   Band   en   zorgt hij   er   met   zijn   ritmische   “hamerslag”   voor   dat   elk   muziekstuk   goed   tot   zijn   recht   komt.   Daarnaast   kunnen   ook   Toerclub   Keldonk   en   de   jaarlijkse Ster ZLM Toer op hem rekenen. Kortom; een zeer verdiende onderscheiding voor een veelzijdige, vakkundige en behulpzame vrijwilliger.
Keldonk, 19 maart 2017 Houten achtkant wordt op 1 april op Keldonkse molenromp gehesen. Herbouw- en restauratieproject bereikt nieuwe fase. Nee,   het   is   geen   grap.   Als   de   weersomstandigheden   het   toelaten   wordt   op   zaterdag   1   april   de   houten   achtkant   op   de   oude   stenen molenromp   van   de   Keldonkse   molen   gehesen.   Daarmee   komt   het   herbouw-   en   restauratieproject   van   korenmolen   De   Hoop   in   een nieuwe   fase.   Later   in   het   jaar   zal   ook   de   molenkap   worden   geplaatst   en   de   wieken   worden   gestoken.   Voorlopig   is   het   bouwteam   echter nog wel even druk met het aanbrengen van verdiepingsvloeren en trappen binnen in de molenromp. Als   met   name   de   wind   het   toelaat   starten   op   zaterdag   1   april   om   8.00   uur   ’s   morgens de   hijswerkzaamheden   bij   de   Keldonkse   molen.   Deze   bijzondere   klus   wordt   uitgevoerd door Gaffert B.V. uit Veghel. Voordat   de   achtkant   wordt   opgetild   zal   molenbouwer   Adriaens   ’s   morgens   eerst   het zogenaamde   kruiwerk   op   de   achtkant   monteren.   In   verband   met   deze   en   andere noodzakelijke   voorbereidingen   (tijdelijke   kapconstructie   van   oude   molenromp   hijsen, tijdelijk     kapje     op     achtkant     plaatsen,     etc.)     is     het     de     verwachting     dat     de takelwerkzaamheden een flink deel van de ochtend in beslag zullen nemen.
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 1 april 2017 Houten achtkant op Keldonkse molenromp gehesen. Eind van dit jaar draaien de wieken van de Keldonkse molen weer. De    herbouw    en    restauratie    van    korenmolen    De    Hoop    in Keldonk   begint   letterlijk   en   figuurlijk   steeds   meer   vorm   te krijgen.   Met   een   grote   telescoopkraan   plaatste   Gaffert   BV uit    Veghel    zaterdagmorgen    de    houten    achtkant    op    de gerestaureerde     stenen     molenromp.     Nog     even     en     het hoogste   punt   van   de   Keldonkse   molen   wordt   bereikt.   Later in   het   jaar   zal   ook   de   oude   molenkap   geplaatst   worden   en zullen   de   wieken   worden   gestoken.   Eind   van   dit   jaar   is   de Keldonkse   molen   dan   na   45   jaar   afwezigheid   weer   volledig terug in Keldonk. “Het   is   misschien   nu   nog   moeilijk   voorstelbaar   maar   eind   van dit   jaar   draaien   de   wieken   van   de   Keldonkse   molen   weer”,   lacht molenaar   Jan   Fransen.   Hij   is   een   van   de   aanwezigen   die   met een   gezonde   spanning   de   verrichtingen   op   de   bouwplaats   aan De   Roost   nauwlettend   volgen.   Gaffert   BV   uit   Veghel   tilt   op   dat moment    met    een    grote    telescoopkraan    de    houten    achtkant behoedzaam    op    de    stenen    molenromp.    Het    is    een    mooi gezicht. Het   afgelopen   jaar   bouwden   vrijwilligers   aan   de   achtkant.   Nu deze   met   de   oude   stenen   molenromp   is   verenigd   wordt   het plaatje   steeds   meer   compleet.   In   de   werkplaats   van   Adriaens Molenbouw   Weert   B.V.   is   en   wordt   intussen   hard   gewerkt   aan de   restauratie   van   onder   andere   de   authentieke   koningsspil   en de   oude   molenkap.   Als   straks   de   wieken   ook   klaar   zijn   keert   de hijskraan   in   de   zomer   nog   een   keertje   terug   om   alles   op   zijn plaats      te      hijsen.      Dat      klinkt      redelijk      simpel      maar      de molenbouwer   en   de   Keldonkse   vrijwilligers   weten   dat   hier   vele uurtjes ambachtelijk vakmanschap aan vooraf zijn gegaan. De   vrijwilligers   gaan   nu   binnenin   de   molenromp   aan   de   slag met   het   aanbrengen   van   de   trappen   en   verdiepingsvloeren.   Als deze   zomer   alles   op   zijn   plaats   zit   gaat   molenbouwer   Adriaens aan    de    slag    met    het    monteren    en    verder    afstellen    van    het maalmechaniek.     Eind     2017     is     de     molen     dan     compleet maalvaardig    en    zullen    de    molenaars    tussen    kerst    en    oud    & nieuw    voor    het    eerst    gaan    proefmalen    met    de    Keldonkse molen.
Keldonk, 30 april 2017 Keldonkse molen 13 mei te bezichtigen tijdens Nationale Molendag Authentieke molenkap staat naast de molen en is daardoor goed te bekijken Ruim   900   molens   door   het   hele   land   zullen   tijdens   de   45ste Nationale   Molendag   draaien   en/of   malen.   Korenmolen   De Hoop   in   Keldonk   is   op   zaterdag   13   mei   ook   geopend   en   te bezichtigen.    De    Keldonkse    molen    wordt    op    dit    moment herbouwd   en   gerestaureerd,   malen   kan   de   molen   daarom nog    niet.    Dat    biedt    echter    wel    extra    mogelijkheden.    De authentieke   molenkap   staat   op   dit   moment   beneden   aan de    voet    van    de    molen    en    is    daardoor    met    vaste    grond onder de voeten voor iedereen goed te bekijken. Korenmolen    De    Hoop    in    Keldonk    wordt    op    dit    moment herbouwd   en   gerestaureerd.   Eind   van   dit   jaar   zullen   de   wieken van    de    molen    weer    draaien.    Zo’n    maand    geleden    werd    de houten   achtkant   op   de   stenen   romp   gehesen.   Op   zaterdag   13 mei    zullen    naast    de    begane    grond    ook    de    eerste    twee verdiepingen    met    een    vaste    trap    te    bereiken    zijn.    Vanaf    de tweede   verdieping   is   de   fraaie   houtconstructie   van   de   achtkant goed te bewonderen. Authentieke molenkap Medewerkers   van   Adriaens   Molenbouw   Weert   BV   hebben   de authentieke      molenkap      inmiddels      naast      de      Keldonkse molenromp   opgebouwd.   Op   een   later   tijdstip   zal   deze   op   de romp    worden    gehesen.    Voorlopig    is    daardoor    de    kap    ook zonder klauterwerk voor iedereen goed te bezichtigen. Het   is   zeer   bijzonder   dat   ruim   40   jaar   na   de   sloop   nog   diverse authentieke   materialen   van   de   Keldonkse   molen   bewaard   zijn gebleven.     George     Adriaens-     de     vader     van     de     huidige molenbouwer     Wim-     heeft     in     1972     de     molenonderdelen gekocht     en     mede     op     verzoek     van     historisch     bewuste Keldonkenaren   al   die   tijd   bewaard.   Eerder   al   arriveerde   het originele   spoorwiel   in   Keldonk   en   zal   later   onder   andere   ook de oude koningspil weer worden teruggeplaatst. Gratis      Molenkleurboekje      en      kleurwedstrijd      voor      de jongsten Voor   de   allerkleinsten   ligt   een   gratis   Molenkleurboekje   klaar. Dit    boekje    staat    vol    met    mooie    kleurplaten    waarmee    zij    de verschillende   molentypen   leren   ontdekken.   Daarnaast   kunnen de     kinderen     meedoen     aan     een     kleurwedstrijd.     Landelijk organisator     De     Hollandsche     Molen     beloont     de     mooiste kleurplaat   met   een   molenbezoek   voor   de   hele   schoolklas   van de winnaar. Ook   worden   er   op   13   mei   heerlijke   pannenkoeken   gebakken   en is er voor de jeugd een springkussen voor extra vertier. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   zaterdag   13   mei   geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Bezoek ook andere molens tijdens de Nationale Molendag Alle   deelnemende   molens   aan   de   Nationale   Molendag   2017 zijn te vinden op www.molens.nl .
Keldonk, 14 mei 2017 Bezoekers beklimmen na 45 jaar weer de trappen van de Keldonkse molen. Gezellige drukte tijdens Nationale Molendag. Meer   dan   200   pannenkoeken   werden   gebakken   tijdens   de Nationale   Molendag   bij   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk. Het   is   moeilijk   aan   te   geven   hoeveel   bezoekers   afgelopen zaterdag    een    kijkje    kwamen    nemen    bij    de    herbouw-    en restauratiewerkzaamheden.     Afgemeten     aan     het     aantal pannenkoeken       die       zaterdag       in       hongerige       magen verdwenen     zijn     dat     er     minstens     enkele     honderden geweest.   Zij   beklommen   voor   het   eerst   na   45   jaar   weer   de trappen binnenin de Keldonkse molen. Veel   bezoekers   zagen   dat   er   op   het   molenterrein   hard   gewerkt wordt   aan   de   molenkap.   De   kap   wordt   op   dit   moment   aan   de voet     van     de     molen     gerestaureerd.     Daarbij     wordt     zoveel mogelijk   gebruik   gemaakt   van   authentieke   onderdelen   zoals   de molenas   uit   1849.   Later   zal   de   kap   op   de   molenromp   worden gehesen.    Ook    zijn    vrijwilligers    in    de    romp    druk    bezig    met diverse    aftimmerwerkzaamheden.    Onder    de    indruk    van    het vakmanschap     waarmee     de     molen     door     vrijwilligers     en molenbouwer   wordt   herbouwd   en   gerestaureerd   beklommen bezoekers   weer   voor   het   eerst   na   45   jaar   de   trappen   binnenin de Keldonkse molen. Prijsvraag Tijdens   Nationale   Molendag   konden   de   belangstellenden   ook deelnemen     aan     een     prijsvraag.     Zij     mochten     een     vraag beantwoorden    over    de    zogenaamde    molentaal.    Het    is    een mooie      traditie      dat      molenaars      gebeurtenissen      binnen bijvoorbeeld   hun   gezin   aankondigen   door   de   wieken   van   de molen     in     een     bepaalde     stand     stil     te     zetten.     De     in     het zuidoosten      van      Nederland      gehanteerde      seinen      wijken overigens   af   van   de   molentaal   zoals   die   in   de   rest   ons   land gebruikelijk   is.   Molens   draaien   linksom.   Staan   de   wieken   stil   in een    stand    iets    uit    het    midden    van    de    molen    waarbij    de onderste    wiek    een    klein    beetje    naar    rechts    staat    dan    is    de Keldonkse   molenaar   blij.   Wouter   Cremers   uit   Keldonk   was   een van   de   deelnemers   die   het   juiste   antwoord   wist.   Hij   won   na loting een heerlijk molenaarsontbijt.
Keldonk, 17 september 2016 Keldonkse molen weer een belangrijke stap dichter bij voltooiing. Achtkant na maanden van voorbereiding naast de molenromp opgebouwd. De   voorbereidingen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   de Keldonkse   molen   liggen   op   schema.   Het   bouwteam   spreekt zelfs    van    een    ruime    voorsprong    op    het    bouwschema. Zaterdag    werd    de    houten    achtkant    naast    de    al    eerder gerestaureerde     molenromp     opgebouwd.     Op     een     later moment    zal    de    achtkant    op    de    stenen    romp    worden gehesen. Een   klein   feestje   was   het   wel.   Na   een   dag   van   hard   werken staat    het    geraamte    van    de    houten    achtkant    sinds    zaterdag naast   de   molenromp   in   Keldonk.   Dat   wil   overigens   niet   zeggen dat    de    achtkant    daarmee    gereed    is.    Nu    volgt    een    periode waarin   de   achtkant   verder   wordt   afgebouwd.   Eerst   moeten   de uitbrekers    worden    aangebracht    waardoor    de    achtkant    zijn mooie    taillering    krijgt.    Ook    de    ramen    moeten    nog    worden aangebracht.      Daarna      wordt      het      geheel      betimmerd      en gebitumineerd. Bouwvrijwilliger   Harry   van   den   Biggelaar;   “We   hebben   de   hele zomer    doorgewerkt,    vaak    zes    dagen    per    week.    Het    is    een mooie   maar   ook   uitdagende   klus.   Volgens   de   huidige   planning moet     de     achtkant     uiterlijk     begin     juni     2017     op     stenen molenromp   worden   gehesen   om   de   molenbouwer   voldoende tijd   te   geven   het   molenmechaniek   te   plaatsen.   Die   deadline gaan    we    zeker    halen”.    Het    geeft    het    bouwteam    een    goed gevoel    voor    te    liggen    op    het    bouwschema.    Dat    geeft    extra ruimte   voor   het   geval   de   komende   herfst   en   winter   het   weer even    tegenzit.    Voor    de    bouwvakkers    zal    dat    trouwens    geen reden   zijn   dan   stil   te   gaan   zitten.   Ook   in   de   timmerwerkplaats liggen nog wel enkele karweitjes op hen te wachten.
Keldonk, 18 december 2016 Oud en nieuw bij Keldonkse molen. Na ruim 40 jaar gerestaureerd spoorwiel terug op Keldonkse bodem. Afgelopen   week   was   er   een   bijzonder   momentje   op   de bouwplaats     van     korenmolen     De     Hoop     in     Keldonk. Molenbouwer    Adriaens    Molenbouw    Weert    B.V.    plaatste het   originele   oude   spoorwiel   terug   in   de   nieuwe   achtkant van   de   Keldonkse   molen.   Na   ruim   40   jaar   is   daarmee   het eerste     authentieke     onderdeel     van     het     zogenaamde gaande    werk    terug    op    Keldonkse    bodem.    Later    in    het bouwproces   zullen   meer   oude   onderdelen   in   de   molen worden teruggeplaatst. De   bouw   van   de   Keldonkse   molen   verloopt   voorspoedig.   Het timmerwerk   aan   de   houten   achtkant   is   voor   een   belangrijk deel   klaar.   De   bouwvrijwilligers   treffen   voorbereidingen   om de   buitenkant   van   de   achtkant   rondom   te   voorzien   van   een bitumen   bekleding.   Omdat   het   spoorwiel   een   diameter   heeft van   bijna   2   meter   was   de   meest   praktische   oplossing   het   wiel te    plaatsen    voordat    de    achtkant    rondom    gesloten    wordt. Afgelopen     week     werd     het     door     molenbouwer     Adriaens Molenbouw     Weert     B.V.     gerestaureerde     spoorwiel     op     de bouwplaats        afgeleverd.        Daarmee        is        het        grondig gerestaureerde     authentieke     spoorwiel     verenigd     met     de nieuwe achtkant. Spoorwiel stamt uit Groningse periode. Molenhistoricus    Nico    Jurgens;    “In    het    spoorwiel    staat    de inscriptie;    A    v    Lith    1909 .    Daardoor    zou    je    op    de    gedachte kunnen    komen    dat    het    wiel    werd    vervaardigd    door    deze Keldonkse     molenaar.     Niets     is     echter     minder     waar.     De Keldonkse   molen   werd   in   1849   in   het   Groningse   buurtschap De   Friese   Wilp   opgebouwd.   Na   ruim   50   jaar   trouwe   dienst aldaar   verhuisde   de   molen   in   het   begin   van   de   vorige   eeuw naar     Keldonk.     Het     spoorwiel     heeft     een     constructie     die kenmerkend    is    voor    de    bouwstijl    in    Groningen    en    Oost- Friesland.   Ik   ben   er   daarom   van   overtuigd   dat   het   spoorwiel stamt uit de Groningse periode (1849 - 1903)”. Bouwcoördinator     Jos     Verbrugge     kan     nog     niet     zeggen wanneer   de   achtkant   op   de   stenen   romp   wordt   gehesen.   “We liggen    ruim    voor    op    het    bouwschema.    In    overleg    met    de molenbouwer   moeten   we   nog   besluiten   of   we   vasthouden aan   de   oorspronkelijke   planning   of   dat   het   wellicht   eerder kan dan juni 2017”.  
Keldonk, 26 februari 2017 Keldonkse      meesterbouwer      in      het zonnetje gezet. Harrie van den Biggelaar krijgt verdienstelijke Paplippel opgespeld. Harrie   Van   den   Biggelaar   kreeg   tijdens   de   Babbelmorgen in   een   feestelijk   versierde   Keldonkse   Pappot   door   Prins Ronald     d’n     Urste     &     Prinses     Marga     de     verdienstelijke Paplippel   2017   opgespeld.   Hij   ontving   deze   onderscheiding voor      zijn      gewaardeerde      inzet      voor      de      Keldonkse gemeenschap   en   zijn   betrokkenheid   bij   de   bouw   van   de Keldonkse molen in het bijzonder. Harrie   is   de   man   achter   diverse   bouwwerken   en   bouwwerkjes in   Keldonk.   Zo   bouwde   hij   mee   aan   het   rustaltaar.   Wandelend over   de   processiepad   valt   de   prachtige   houten   kapconstructie op   deze   voor   velen   dierbare   plek   meteen   op.   Ook   tijdens   de verbouwing   van   gemeenschapshuis   ’t   Span   droeg   Harrie   zijn steentje   bij.   Nog   zo’n   bijzonder   “klusje”;   het   herinneringsbankje dat   sinds   vorig   jaar   het   dorp   siert   is   mede   van   zijn   hand   en   ook de    kippen    op    Woonzorgpark    Simeonshof    in    Erp    hebben dankzij Harrie een riante hooiberg als onderkomen. Keldonkse molen Harrie   is   ook   een   van   de   bouwers   van   de   Keldonkse   molen. Sinds   2011   is   hij   dé   timmerman   van   het   bouwteam.   Voor   een man   met   zoveel   ervaring   begon   dit   werk   met   de   bouw   van   een nieuwe   ontvangstruimte   nog   als   een   redelijk   standaard   karwei. Inmiddels     hebben     de     bouwvrijwilligers     ook     de     complete achtkant    gebouwd.    Van    zware    houten    balken    werd    door middel   van   bijna   tweehonderd   blinde   pen-en-gatverbindingen een    ruim    6    meter    hoge    constructie    gebouwd.    Voor    menig professioneel   molenbouwer   in   Nederland   is   het   bouwen   van een   achtkant   een   hele   uitdaging.   Harrie   liet   zien   een   meester te   zijn   in   het   timmervakmanschap.   Hij   nam   het   voortouw   en realiseerde   samen   met   het   bouwteam   in   een   recordtempo   dit bijzondere   bouwwerk.   Een   bouwwerk   waar   hij   straks   in   2018 met    trots    kan    langs    fietsen    of    wandelen    als    de    Keldonkse molen     weer     fier     haar     wieken     draait     in     het     natuurrijke landschap van De Roost en De Bulten. Wie   denkt   dat   timmeren   de   enige   hobby   is   van   Harrie   heeft   het mis.   Hoewel   …….;   als   muzikant   slaat   hij   op   de   trom   bij   Bende Bè   de   Band   en   zorgt   hij   er   met   zijn   ritmische   “hamerslag”   voor dat   elk   muziekstuk   goed   tot   zijn   recht   komt.   Daarnaast   kunnen ook   Toerclub   Keldonk   en   de   jaarlijkse   Ster   ZLM   Toer   op   hem rekenen.   Kortom;   een   zeer   verdiende   onderscheiding   voor   een veelzijdige, vakkundige en behulpzame vrijwilliger.
Keldonk, 19 maart 2017 Houten achtkant wordt op 1 april op Keldonkse molenromp gehesen. Herbouw- en restauratieproject bereikt nieuwe fase. Nee,   het   is   geen   grap.   Als   de   weersomstandigheden   het toelaten   wordt   op   zaterdag   1   april   de   houten   achtkant   op de    oude    stenen    molenromp    van    de    Keldonkse    molen gehesen.         Daarmee         komt         het         herbouw-         en restauratieproject   van   korenmolen   De   Hoop   in   een   nieuwe fase.    Later    in    het    jaar    zal    ook    de    molenkap    worden geplaatst   en   de   wieken   worden   gestoken.   Voorlopig   is   het bouwteam   echter   nog   wel   even   druk   met   het   aanbrengen van      verdiepingsvloeren      en      trappen      binnen      in      de molenromp. Als   met   name   de   wind   het   toelaat   starten   op   zaterdag   1   april om     8.00     uur     ’s     morgens     de     hijswerkzaamheden     bij     de Keldonkse   molen.   Deze   bijzondere   klus   wordt   uitgevoerd   door Gaffert B.V. uit Veghel. Voordat   de   achtkant   wordt   opgetild   zal   molenbouwer   Adriaens ’s   morgens   eerst   het   zogenaamde   kruiwerk   op   de   achtkant monteren.    In    verband    met    deze    en    andere    noodzakelijke voorbereidingen        (tijdelijke        kapconstructie        van        oude molenromp   hijsen,   tijdelijk   kapje   op   achtkant   plaatsen,   etc.)   is het   de   verwachting   dat   de   takelwerkzaamheden   een   flink   deel van de ochtend in beslag zullen nemen.