Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
Keldonk, 15 april 2018 Korenmolen De Hoop officieel geopend. Door: Jeroen Vissers (Erpse Krant) Mooi   moment.   Rond   de   klok   van   vier   waren   de   officiële   handelingen   verricht   en   klonk   vanaf   De   Roost   het   feestelijk   geluid   van   Bende   de   Band.   De   muzikanten   liepen   voor   ‘pèrd   en   kar’,   met   daarop   de   95-jarige   Johan   van   de   Coolen.   Ontelbare   keren   heeft   hij   vroeger   zelf op   deze   manier   het   graan   naar   de   molen   gebracht,   nu   liet   hij   zich   rijden.   Gezeten   op   een   baal   stro,   boerenkiel   aan   en   gele   klompen   aan de voeten. Zodra   de   ‘Bèlse   knol’   stilhield,   gingen   de   deuren   van   de   molen   open   en   kwamen de   molenaars   in   hun   beige   overall   naar   buiten.   Zij   gooiden   de   zware   zakken graan   op   de   schouders   en   sjouwden   die   naar   binnen.   Niet   veel   later   werd   de vang   gelicht,   draaiden   de   wieken   en   klonk   het   Lang   Zal   Ze   Leven   van   de   band. Keldonk heeft zijn molen. En nu? Plannen    te    over    bij    de    stichting.    Er    is    al    overleg    met    Waterschap    over    het inrichten    van    het    terrein    rondom    de    molen,    met    misschien    wel    enkele wandelpaden.     Er     zal     daadwerkelijk     graan     gemalen     gaan     worden.     Het Thomashuis   heeft   er   haar   dagbesteding.   En   de   molen   zal   uiteraard   bezichtigd kunnen   worden:   iedere   zondag   is   een   van   de   vier   molenaars,   van   wie   één   nog in opleiding, een paar uur lang op de molen aanwezig. Daarmee   wordt   de   Keldonkse   molen   veel   meer   dan   een   prachtig   ornament. Het   wordt   een   trekpleister   voor   fietsers   en   wandelaars,   om   even   aan   te   leggen. Een   ontmoetingsplek.   Een   ‘leerplek’   ook,   om   een   beeld   te   krijgen   van   hoe   het   er   in   vroegere   tijden   aan   toe   ging.   En   bovenal   een   plek   die   symbool staat voor ultieme gemeenschapszin; voor wat je kunt bereiken als je met zijn allen ergens in blijft geloven. En   wie   weet   …   De   Kanaalgravers   hebben   hun   beeld   al   gekregen   in   het   centrum   van   Keldonk,   als   eerbetoon   aan   hun   werk.   Een   beeld   daarnaast, van de Molenbouwers, zou er niet misstaan …
Keldonk, 7 december 2017 Keldonkse molen voor het eerst na 45 jaar in de vreugdestand. Unesco plaatst het molenaarsambacht op de werelderfgoedlijst. Na   ruim   45   jaar   staan   de   wieken   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   sinds   donderdagmorgen   voor   het   eerst   weer   in   de   vreugdestand. Directe   aanleiding   is   de   bekendmaking   dat   het   ambacht   van   molenaar   is   toegevoegd   aan   de   internationale   lijst   voor   Immaterieel Erfgoed   van   Unesco.   In   heel   Nederland   zullen   vandaag   molens   in   de   vreugdestand   worden   gezet.   Daarmee   geven   de   molenaars   door middel van een eeuwenoud gebruik uiting aan hun blijdschap rondom deze wereldwijde erkenning Vroeger    hadden    de    mensen    geen    telefoon,    radio    of    televisie.    Om    snel    een bericht   door   te   geven   gebruikte   de   molenaar   de   wieken   van   de   molen.   Elke gebeurtenis   heeft   haar   eigen   wiekstand.   In   Zuidoost-Nederland   zijn   sommige standen   anders   dan   in   de   rest   van   Nederland.   Een   soort   molendialect   dus.   Ook de Keldonkse molen spreekt met deze zuidelijke tongval. De   Vereniging   De   Hollandsche   Molen,   Het   Gilde   van   Vrijwillige   Molenaars,   het Ambachtelijk   Korenmolenaars   Gilde   en   het   Gild   Fryske   Mounders   hebben   zich de   afgelopen   twee   jaar   samen   met   het   ministerie   van   OCW   ingezet   voor   de internationale erkenning van het ambacht van molenaar. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   de   afgelopen   jaren   met   veelal   authentieke materialen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Op   dit   moment   wordt   de   laatste   hand gelegd   aan   het   maalmechaniek   van   de   molen.   Eind   van   dit   jaar   is   de   molen gereed. Het   molenaarsteam   van   korenmolen   De   Hoop   bestaat   uit   drie   molenaars   en één   molenaar   in   opleiding.   Hans   van   den   Hurk   en   leerling-molenaar   Nico   van Brussel    draaiden    de    Keldonkse    molen    vandaag    in    de    vreugdestand.    Bij    die gelegenheid   lieten   zij   ook   blijken   blij   en   trots   te   zijn.   Molenaar   Hans   van   den   Hurk;   “Deze   internationale   erkenning   zal   ertoe   leiden   dat   het molenaarsambacht   nog   beter   bekend   wordt   bij   het   grote   publiek.   Molenaars   dragen   bij   aan   het   in   stand   houden   van   ons   molenbezit.   Nederland   is bij    vele    toeristen    bekend    om    haar    molens.    Zij    leveren    jaarlijks    een    mooie    bijdrage    aan    onze    economie.    Daarnaast    verfraaien    molens    ons landschap. Daarom moeten we onze molens en haar molenaars koesteren."
Keldonk, 31 december 2017 Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje! Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af. Hij   is   klaar   en   ’t   is   een   plaatje!   Meer   dan   70   vrijwilligers   restaureerden   en   herbouwden   in   de   afgelopen   jaren   korenmolen   De   Hoop   in Keldonk.   Op   oudjaarsdag   stonden   zijn   tijdens   een   korte   feestelijke   bijeenkomst   stil   bij   de   voltooiing   van   de   molen.   Projecten   die   net   als korenmolen   De   Hoop   in   het   kader   van   de   subsidieregeling   gebiedsopgaven   Noord-Brabant   in   aanmerking   komen   voor   een   bijdrage moeten   voor   1   januari   2018   worden   afgerond.   Met   vereende   krachten   en   vele   uurtjes   werk   zorgden   de   vrijwilligers   ervoor   dat   de wieken van de molen mooi voor de afgesproken deadline weer kunnen draaien. Het   is   een   prachtig   gezicht;   de   molen   trots   met   zijn   wieken   hoog   in   de   lucht   aan de   rand   van   het   dorp.   Mooi   gelegen   in   de   fraaie   natuurrijke   omgeving   van   De Roost   &   De   Bulten   en   het   Aa-dal.   De   vrijwilligers   hadden   op   oudjaarsdag   alle reden dit geweldige resultaat samen even te vieren. De   plannen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   werden   tijdens   de ontwikkeling   van   een   nieuwe   structuurvisie   voor   het   dorp   in   2003   gesmeed.   Na de   nodige   voorbereidingen   werd   de   molenstichting   op   31   december   2007   (in “het   jaar   van   de   molen”,   nu   precies   10   jaar   geleden)   opgericht.   In   2011   werd met   behulp   van   sponsoren,   subsidie   van   de   toenmalige   gemeente   Veghel   en een    bijdrage    vanuit    de    LEADER    subsidieregeling    van    de    Provincie    Noord- Brabant    gestart    met    de    bouw    van    een    nieuwe    ontvangstruimte    en    de restauratie    van    de    oude    vervallen    molenromp.    In    2014    kreeg    de    stichting wederom   een   subsidie   van   de   provincie   Noord-Brabant.   Hiermee   kon   ook   de tweede en tevens laatste fase van het project worden gerealiseerd. Voorzitter   Jan   van   de   Vossenberg   dankte   de   vrijwilligers   voor   hun   inzet   in   de afgelopen   jaren.   "Zonder   jullie   hulp   was   dit   nooit   mogelijk   geweest.   We   mogen samen   trots   zijn   op   dit   prachtige   resultaat.   Keldonk   heeft   er   weer   een   mooie   blikvanger   bij!"   Ook   maakte   hij   bekend   dat   de   officiële   opening   van de molen gepland staat voor het weekend van 14 en 15 april 2018.
Keldonk, 17 maart 2018 “Een molenhistoricus met de Keldonkse molen als rode draad in zijn carrière” Nico Jurgens ontvangt onderscheiding voor zijn bijdrage aan het behoud van molens Zaterdag   ontving   Nico   Jurgens   in   Amersfoort   de   onderscheiding   voor   Vernuft   en   Volharding.   In   1972   was   hij   betrokken   bij   een   eerste poging   korenmolen   De   Hoop   te   behouden   voor   het   nageslacht.   Dat   moment   markeerde   het   begin   van   zijn   loopbaan   als   molenhistoricus. Eerst   in   dienst   van   De   Hollandsche   Molen,   vanaf   1992   actief   als   zelfstandig   adviseur   monumentenzorg   met   bouwhistorisch   onderzoek als   specialisatie.   Zijn   carrière   is   na   ruim   45   jaar   in   een   rustiger   vaarwater   gekomen.   Bijzonder   is   dat   korenmolen   De   Hoop   ook   nu   weer een   rol   speelt   bij   de   markering   van   dit   feestelijke   moment.   De   restauratie   van   deze   molen   werd   onlangs   mede   op   basis   van   zijn   adviezen voltooid.   De   toegekende   onderscheiding   is   een   waardering   voor   de   waardevolle   bijdrage   die   Nico   Jurgens   heeft   geleverd   aan   het   behoud van molens; nationaal en internationaal. Nico   Jurgens   (links   op   de   foto)   zet   zich   al   meer   dan   45   jaar   professioneel   in   voor het   behoud   van   molens   en   ander   cultureel   en   industrieel   erfgoed   in   Nederland, Vlaanderen,      Duitsland,      Polen      en      Italië.      In      de      aanbeveling      voor      de onderscheiding     staat     onder     andere     te     lezen;     “Naast     zijn     beroepsmatige betrokkenheid   vond   en   vindt   hij   ook   altijd   tijd   zich   belangeloos   in   te   zetten   op velerlei   terreinen,   in   vrijwel   alle   provincies   van   ons   land   en   in   het   buitenland. Onderzoek,   zowel   technisch   als   historisch,   zat   hem   al   jong   in   het   bloed.   Maar   de rode   draad   door   zijn   leven   is   de   korenmolen   van   Keldonk.   Een   eeuw   geleden nog   in   volle   glorie,   maar   uiteindelijk   vervallen   tot   een   troosteloze   ruïne.   Op basis   van   Nico's   onderzoek   kwam   het   tot   een   herbouw   die   zijn   weerga   bijna   niet kent.” Nico     bezit     een     enorme     molendocumentatie     en     heeft     een     groot     aantal publicaties     op     zijn     naam     staan.     Hij     hield     talloze     lezingen     bij     allerlei gelegenheden,      nationaal      en      internationaal,      en      is      een      specialist      in bouwhistorisch    onderzoek.    Zijn    onderzoek    heeft    geleid    tot    cultuurhistorisch betere en meer verantwoorde restauraties. Op    de    zaterdag    aan    hem    uitgereikte    oorkonde    staat    vermeld:    "Als    blijk    van waardering   voor   je   inzet   bij   de   ontwikkeling   van   bouwhistorisch   onderzoek   voor   molens,   met   als   sprekend   voorbeeld   de   toepassing   daarvan   bij de realisatie van de herbouw van molen De Hoop in Keldonk." Uiteraard   was   een   delegatie   van   stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   tijdens   de   uitreiking   in   Amersfoort   aanwezig   om   Nico   en   zijn   vrouw   Jet   na afloop te feliciteren met deze mooie en zeer verdiende onderscheiding.
Keldonk, 2 april 2018 Opening Keldonkse molen 14 & 15 april Openingsweekend met feestavond en Open dag Nog   ruim   één   week   en   dan   is   het   zover.   Korenmolen   De   Hoop   wordt   op   zaterdag   14   april   officieel   geopend.   Op   zaterdagavond   is   er   een groot   openingsfeest   voor   ieder   die   dit   bijzondere   moment   wil   vieren.   Zondag   15   april   is   er   een   Open   dag.   Naast   de   mogelijkheid   de molenaars   aan   het   werk   te   zien   is   er   die   dag   vermaak   in   de   vorm   van   o.a.   een   luchtkussen   en   worden   er   heerlijke   pannenkoeken gebakken. 14 april 20.00 uur: Openingsfeest met discotheek "Op 45 toeren" Op   zaterdag   14   april   gaat   de   tot   feestzaal   omgetoverde   timmerwerkplaats   om   20.00   uur   open. Coen   van   de   Laar   draait   dan   met   zijn   discotheek   "Op   45   toeren"   gezellige   en   herkenbare   muziek uit   de   jaren   ’60,   ‘70,   ‘80   en   ‘90.   Molenaar   Jan   Fransen;   "In   een   molen   kun   je   zien   dat   technieken   die vroeger   zijn   bedacht   nu   nog   steeds   worden   gebruikt   en   actueel   zijn.   Ook   muziek   uit   eerdere   jaren is   vaak   verrassend   eigentijds.   Ik   weet   zeker   dat   het   een   feestavond   wordt   waar   jong   en   oud   veel plezier aan beleven!" 15 april 11.00 – 17.00 uur: Open dag. Zondag   15   april   is   het   molenterrein   open   vanaf   11.00   uur.   De   molenaars   malen   die   dag   meel   en laten     graag     aan     iedereen     zien     hoe     het     maalproces     verloopt.     Uiteraard     zijn     ook     onze bouwvrijwilligers   aanwezig.   Zij   vertellen   graag   alles   over   wat   er   zoal   bij   komt   kijken   om   een   molen te    bouwen.    Kortom;    een    Open    dag    met    een    uniek    kijkje    op    de    bouw    en    werking    van    een korenmolen! Opening   korenmolen   De   Hoop   Keldonk:   Vier   het   gezellig   mee!   U   bent   van   harte   welkom   op   14   en 15 april.
Keldonk, 14 april 2018 Koninklijke onderscheiding voor veelzijdige Jan van de Vossenberg Door: Jeroen Vissers (Erpse Krant) Jan   van   de   Vossenberg   was   zaterdag   volledig   overrompeld,   toen   burgemeester   Kees   van   Rooij   het   woord   van   hem   overnam   tijdens   de opening   van   de   Keldonkse   molen.   Want   hartstikke   mooi   dat   jij   al   die   vrijwilligers   bedankt,   zo   sprak   de   burgemeester,   “Maar   wie   bedankt jou?” Daarop werd de Keldonkenaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan    zet    zich    al    heel    veel    jaren    met    ongeremd    enthousiasme    in    voor    de Keldonkse   gemeenschap.   Altijd   positief.   Zo   is   hij   al   vanaf   het   begin   betrokken bij   de   herbouw   van   de   molen.   Toen   op   31   december   2007   de   stichting   werd opgericht,   werd   hij   een   van   de   bestuursleden   en   drijvende   krachten   achter   dit gigantische   project.   Vanaf   2011   is   hij   voorzitter   van   de   stichting.   Hij   onderhield contact     met     diverse     externe     partijen,     zoals     de     monumentencommissie, verzorgde   subsidieaanvragen,   onderhield   de   website,   verzorgde   de   pr,   hield   de regie    in    de    sponsoring,    enz.    Daarnaast    hielp    hij    ook    bij    de    daadwerkelijke herbouw van de molen. Maar   Jan   was   ook   voor   zijn   tijd   bij   de   molen   al   heel   actief.   Zo   is   hij   van   1993   tot en   met   2016   betrokken   geweest   bij   Democratisch   DorpsBelang   (DDB);   en   voor die    tijd    al    actief    voor    Dorpsbelang    Boerdonk    en    Keldonk,    dat    in    1993 samenging   met   Democratisch   Gemeenschapsbelang   uit   Erp.   Jan   was   binnen   de partij onder andere penningmeester en ledenadministrateur.  Vanaf   1999   is   Jan   van   de   Vossenberg   vrijwilliger   bij   de   parochie   Heilige   Antonius van   Padua.   Hij   leverde   onder   meer   een   grote   bijdrage   aan   de   restauratie   van   de   kerk.   Daarnaast   was   hij   actief   als   commissielid   voor   het   werven van   gelden   rondom   Keldonk   100   en   organiseerde   hij   mede   de   reünie   Keldonk   100.   Momenteel   is   hij   voorzitter   van   de   commissie   Vrijwilligers Centrale Keldonk. En   nog   eerder   was   Jan   betrokken   bij   KPJ   Keldonk.   Van   1981   tot   1987   was   hij   daar   penningmeester.   Daarnaast   heeft   hij   van   1983   tot   1992   de jaarlijkse kampen georganiseerd en begeleid. Ook was hij actief rondom het 60-jarige jubileum van de KPJ Keldonk.
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 11 maart 2018 Opening Keldonkse molen; een feestje voor iedereen! Diverse openingsactiviteiten in het weekend van 14 en 15 april. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   wordt   binnenkort   officieel   geopend.   Nog   bijna   elke   dag   zijn   vrijwilligers   bezig   op   en   rond   korenmolen De    Hoop    in    Keldonk.    De    laatste    puntjes    worden    op    de    “i”    gezet.    Het    aantal    uurtjes    vrijwilligerswerk    is    niet    te    tellen.    Na    een voorbereidingsperiode   zijn   de   herbouw-   en   restauratiewerkzaamheden   in   2011   gestart.   Nu   na   iets   meer   dan   zeven   jaar   is   de   bouw   van de   molen   gereed.   De   openingsactiviteiten   zijn   gepland   in   het   weekend   van   14   en   15   april.   Zaterdagmiddag   14   april   is   de   officiële   opening, 's avonds is er een feest voor iedereen. Ook op zondag 15 april is het molenterrein feestelijk ingericht tijdens de Open dag. "Een    zo'n    intensieve    en    enerverende    bouwperiode    vraagt    natuurlijk    om    een feestelijke   afsluiting";   aan   het   woord   is   Jan   Verbrugge.   Hij   opperde   in   2003   het idee     om     "de     Keldonkse     molen"     te     restaureren,     al     realiseerde     hij     zich waarschijnlijk   toen   nog   niet   goed   wat   voor   werk   dit   met   zich   mee   zou   brengen. Inmiddels   zijn   we   15   jaar   verder   en   draaien   de   wieken   van   de   molen   weer.   Jan Verbrugge;   "De   officiële   opening   is   op   zaterdagmiddag   14   april.   Voor   dit   officiële moment   worden   alle   bouwvrijwilligers   en   de   bedrijven   die   middels   sponsoring van materialen of werkzaamheden hebben geholpen bij de bouw uitgenodigd." Opening molen is een feest voor iedereen! Door   de   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   heeft   Keldonk   en haar   omgeving   er   een   prachtige   blikvanger   bij.   Daarom   is   er   voor   iedereen   die de   terugkeer   van   de   molen   op   Keldonks   grondgebied   met   de   stichting   wil   vieren zaterdagavond   14   april   een   gezellige   feestavond.   Coen   van   de   Laar   bouwt   die avond   met   zijn   discotheek   een   feestje   in   de   tot   feestzaal   omgebouwde   loods aan de voet van de molen. Het   openingsweekend   wordt   afgesloten   met   een   Open   dag   op   zondag   15   april. Voor   de   kinderen   is   er   die   dag   extra   vertier   op   het   luchtkussen.   Ook   worden   er pannenkoeken gebakken. Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   hoopt   dat   op   14   en   15   april   velen   de opening van de molen met haar wil komen vieren.
 
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 15 april 2018 Korenmolen De Hoop officieel geopend. Door: Jeroen Vissers (Erpse Krant) Mooi   moment.   Rond   de   klok   van   vier   waren   de   officiële handelingen     verricht     en     klonk     vanaf     De     Roost     het feestelijk    geluid    van    Bende    Bè    de    Band.    De    muzikanten liepen   voor   ‘pèrd   en   kar’,   met   daarop   de   95-jarige   Johan van   de   Coolen.   Ontelbare   keren   heeft   hij   vroeger   zelf   op deze   manier   het   graan   naar   de   molen   gebracht,   nu   liet   hij zich   rijden.   Gezeten   op   een   baal   stro,   boerenkiel   aan   en gele klompen aan de voeten. Zodra   de   ‘Bèlse   knol’   stilhield,   gingen   de   deuren   van   de   molen open    en    kwamen    de    molenaars    in    hun    beige    overall    naar buiten.   Zij   gooiden   de   zware   zakken   graan   op   de   schouders   en sjouwden   die   naar   binnen.   Niet   veel   later   werd   de   vang   gelicht, draaiden   de   wieken   en   klonk   het   Lang   Zal   Ze   Leven   van   de band. Keldonk heeft zijn molen. En nu? Plannen   te   over   bij   de   stichting.   Er   is   al   overleg   met   Waterschap over    het    inrichten    van    het    terrein    rondom    de    molen,    met misschien   wel   enkele   wandelpaden.   Er   zal   daadwerkelijk   graan gemalen     gaan     worden.     Het     Thomashuis     heeft     er     haar dagbesteding.    En    de    molen    zal    uiteraard    bezichtigd    kunnen worden:   iedere   zondag   is   een   van   de   vier   molenaars,   van   wie één nog in opleiding, een paar uur lang op de molen aanwezig. Daarmee    wordt    de    Keldonkse    molen    veel    meer    dan    een prachtig   ornament.   Het   wordt   een   trekpleister   voor   fietsers   en wandelaars,   om   even   aan   te   leggen.   Een   ontmoetingsplek.   Een ‘leerplek’    ook,    om    een    beeld    te    krijgen    van    hoe    het    er    in vroegere   tijden   aan   toe   ging.   En   bovenal   een   plek   die   symbool staat   voor   ultieme   gemeenschapszin;   voor   wat   je   kunt   bereiken als je met zijn allen ergens in blijft geloven. En   wie   weet   …   De   Kanaalgravers   hebben   hun   beeld   al   gekregen in   het   centrum   van   Keldonk,   als   eerbetoon   aan   hun   werk.   Een beeld daarnaast, van de Molenbouwers, zou er niet misstaan …
Keldonk, 7 december 2017 Keldonkse molen na 45 jaar weer voor het eerst in de vreugdestand Unesco plaatst het molenaarsambacht op de werelderfgoedlijst. Na   ruim   45   jaar   staan   de   wieken   van   korenmolen   De   Hoop in   Keldonk   sinds   donderdagmorgen   voor   het   eerst   weer   in de   vreugdestand.   Directe   aanleiding   is   de   bekendmaking dat    het    ambacht    van    molenaar    is    toegevoegd    aan    de internationale   lijst   voor   Immaterieel   Erfgoed   van   Unesco. In      heel      Nederland      zullen      vandaag      molens      in      de vreugdestand   worden   gezet.   Daarmee   geven   de   molenaars door   middel   van   een   eeuwenoud   gebruik   uiting   aan   hun blijdschap rondom deze wereldwijde erkenning. Vroeger   hadden   de   mensen   geen   telefoon,   radio   of   televisie. Om   snel   een   bericht   door   te   geven   gebruikte   de   molenaar   de wieken    van    de    molen.    Elke    gebeurtenis    heeft    haar    eigen wiekstand.     In     Zuidoost-Nederland     zijn     sommige     standen anders   dan   in   de   rest   van   Nederland.   Een   soort   molendialect dus.    Ook    de    Keldonkse    molen    spreekt    met    deze    zuidelijke tongval. De   Vereniging   De   Hollandsche   Molen,   Het   Gilde   van   Vrijwillige Molenaars,   het   Ambachtelijk   Korenmolenaars   Gilde   en   het   Gild Fryske   Mounders   hebben   zich   de   afgelopen   twee   jaar   samen met    het    ministerie    van    OCW    ingezet    voor    de    internationale erkenning van het ambacht van molenaar. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   de   afgelopen   jaren   met veelal   authentieke   materialen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Op dit      moment      wordt      de      laatste      hand      gelegd      aan      het maalmechaniek   van   de   molen.   Eind   van   dit   jaar   is   de   molen gereed. Het   molenaarsteam   van   korenmolen   De   Hoop   bestaat   uit   drie molenaars   en   één   molenaar   in   opleiding.   Hans   van   den   Hurk en   leerling-molenaar   Nico   van   Brussel   draaiden   de   Keldonkse molen   vandaag   in   de   vreugdestand.   Bij   die   gelegenheid   lieten zij   ook   blijken   blij   en   trots   te   zijn.   Molenaar   Hans   van   den   Hurk; “Deze     internationale     erkenning     zal     ertoe     leiden     dat     het molenaarsambacht    nog    beter    bekend    wordt    bij    het    grote publiek.   Molenaars   dragen   bij   aan   het   in   stand   houden   van   ons molenbezit.   Nederland   is   bij   vele   toeristen   bekend   om   haar molens.    Zij    leveren    jaarlijks    een    mooie    bijdrage    aan    onze economie.     Daarnaast     verfraaien     molens     ons     landschap. Daarom     moeten     we     onze     molens     en     haar     molenaars koesteren."
Keldonk, 31 december 2017 Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje! Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af. Hij   is   klaar   en   ’t   is   een   plaatje!   Meer   dan   70   vrijwilligers restaureerden     en     herbouwden     in     de     afgelopen     jaren korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Op   oudjaarsdag   stonden zijn    tijdens    een    korte    feestelijke    bijeenkomst    stil    bij    de voltooiing   van   de   molen.   Projecten   die   net   als   korenmolen De      Hoop      in      het      kader      van      de      subsidieregeling gebiedsopgaven     Noord-Brabant     in     aanmerking     komen voor    een    bijdrage    moeten    voor    1    januari    2018    worden afgerond.    Met    vereende    krachten    en    vele    uurtjes    werk zorgden   de   vrijwilligers   ervoor   dat   de   wieken   van   de   molen mooi voor de afgesproken deadline weer kunnen draaien. Het   is   een   prachtig   gezicht;   de   molen   trots   met   zijn   wieken hoog   in   de   lucht   aan   de   rand   van   het   dorp.   Mooi   gelegen   in   de fraaie   natuurrijke   omgeving   van   De   Roost   &   De   Bulten   en   het Aa-dal.   De   vrijwilligers   hadden   op   oudjaarsdag   alle   reden   dit geweldige resultaat samen even te vieren. De    plannen    voor    de    herbouw    en    restauratie    van    de    molen werden   tijdens   de   ontwikkeling   van   een   nieuwe   structuurvisie voor   het   dorp   in   2003   gesmeed.   Na   de   nodige   voorbereidingen werd   de   molenstichting   op   31   december   2007   (in   “het   jaar   van de   molen”,   nu   precies   10   jaar   geleden)   opgericht.   In   2011   werd met     behulp     van     sponsoren,     subsidie     van     de     toenmalige gemeente     Veghel     en     een     bijdrage     vanuit     de     LEADER subsidieregeling   van   de   Provincie   Noord-Brabant   gestart   met de   bouw   van   een   nieuwe   ontvangstruimte   en   de   restauratie van   de   oude   vervallen   molenromp.   In   2014   kreeg   de   stichting wederom     een     subsidie     van     de     provincie     Noord-Brabant. Hiermee   kon   ook   de   tweede   en   tevens   laatste   fase   van   het project worden gerealiseerd. Voorzitter   Jan   van   de   Vossenberg   dankte   de   vrijwilligers   voor hun   inzet   in   de   afgelopen   jaren.   "Zonder   jullie   hulp   was   dit nooit    mogelijk    geweest.    We    mogen    samen    trots    zijn    op    dit prachtige     resultaat.     Keldonk     heeft     er     weer     een     mooie blikvanger   bij!"   Ook   maakte   hij   bekend   dat   de   officiële   opening van   de   molen   gepland   staat   voor   het   weekend   van   14   en   15 april 2018.
Keldonk, 17 maart 2018 “Een molenhistoricus met de Keldonkse molen als rode draad in zijn carrière” Nico Jurgens ontvangt onderscheiding voor zijn bijdrage aan het behoud van molens Zaterdag      ontving      Nico      Jurgens      in      Amersfoort      de onderscheiding   voor   Vernuft   en   Volharding.   In   1972   was   hij betrokken   bij   een   eerste   poging   korenmolen   De   Hoop   te behouden    voor    het    nageslacht.    Dat    moment    markeerde het   begin   van   zijn   loopbaan   als   molenhistoricus.   Eerst   in dienst    van    De    Hollandsche    Molen,    vanaf    1992    actief    als zelfstandig   adviseur   monumentenzorg   met   bouwhistorisch onderzoek   als   specialisatie.   Zijn   carrière   is   na   ruim   45   jaar in     een     rustiger     vaarwater     gekomen.     Bijzonder     is     dat korenmolen   De   Hoop   ook   nu   weer   een   rol   speelt   bij   de markering   van   dit   feestelijke   moment.   De   restauratie   van deze   molen   werd   onlangs   mede   op   basis   van   zijn   adviezen voltooid.   De   toegekende   onderscheiding   is   een   waardering voor     de     waardevolle     bijdrage     die     Nico     Jurgens     heeft geleverd     aan     het     behoud     van     molens;     nationaal     en internationaal. Nico   Jurgens   (links   op   de   foto)   zet   zich   al   meer   dan   45   jaar professioneel    in    voor    het    behoud    van    molens    en    ander cultureel    en    industrieel    erfgoed    in    Nederland,    Vlaanderen, Duitsland,     Polen     en     Italië.     In     de     aanbeveling     voor     de onderscheiding     staat     onder     andere     te     lezen;     “Naast     zijn beroepsmatige   betrokkenheid   vond   en   vindt   hij   ook   altijd   tijd zich   belangeloos   in   te   zetten   op   velerlei   terreinen,   in   vrijwel   alle provincies   van   ons   land   en   in   het   buitenland.   Onderzoek,   zowel technisch   als   historisch,   zat   hem   al   jong   in   het   bloed.   Maar   de rode   draad   door   zijn   leven   is   de   korenmolen   van   Keldonk.   Een eeuw   geleden   nog   in   volle   glorie,   maar   uiteindelijk   vervallen   tot een   troosteloze   ruïne.   Op   basis   van   Nico's   onderzoek   kwam   het tot een herbouw die zijn weerga bijna niet kent.” Nico   bezit   een   enorme   molendocumentatie   en   heeft   een   groot aantal   publicaties   op   zijn   naam   staan.   Hij   hield   talloze   lezingen bij   allerlei   gelegenheden,   nationaal   en   internationaal,   en   is   een specialist   in   bouwhistorisch   onderzoek.   Zijn   onderzoek   heeft geleid    tot    cultuurhistorisch    betere    en    meer    verantwoorde restauraties. Op   de   zaterdag   aan   hem   uitgereikte   oorkonde   staat   vermeld: "Als   blijk   van   waardering   voor   je   inzet   bij   de   ontwikkeling   van bouwhistorisch    onderzoek    voor    molens,    met    als    sprekend voorbeeld    de    toepassing    daarvan    bij    de    realisatie    van    de herbouw van molen De Hoop in Keldonk." Uiteraard   was   een   delegatie   van   stichting   korenmolen   De   Hoop Keldonk   tijdens   de   uitreiking   in   Amersfoort   aanwezig   om   Nico en   zijn   vrouw   Jet   na   afloop   te   feliciteren   met   deze   mooie   en zeer verdiende onderscheiding.
Keldonk, 2 april 2018 Opening Keldonkse molen 14 & 15 april Openingsweekend met feestavond en Open dag Nog   ruim   één   week   en   dan   is   het   zover.   Korenmolen   De Hoop    wordt    op    zaterdag    14    april    officieel    geopend.    Op zaterdagavond   is   er   een   groot   openingsfeest   voor   ieder   die dit   bijzondere   moment   wil   vieren.   Zondag   15   april   is   er   een Open   dag.   Naast   de   mogelijkheid   de   molenaars   aan   het werk   te   zien   is   er   die   dag   vermaak   in   de   vorm   van   o.a.   een luchtkussen      en      worden      er      heerlijke      pannenkoeken gebakken. 14   april   20.00   uur:   Openingsfeest   met   discotheek   "Op   45 toeren" Op    zaterdag    14    april    gaat    de    tot    feestzaal    omgetoverde timmerwerkplaats   om   20.00   uur   open.   Coen   van   de   Laar   draait dan     met     zijn     discotheek     "Op     45     toeren"     gezellige     en herkenbare   muziek   uit   de   jaren   ’60,   ‘70,   ‘80   en   ‘90.   Molenaar Jan    Fransen;    "In    een    molen    kun    je    zien    dat    technieken    die vroeger   zijn   bedacht   nu   nog   steeds   worden   gebruikt   en   actueel zijn.     Ook     muziek     uit     eerdere     jaren     is     vaak     verrassend eigentijds.   Ik   weet   zeker   dat   het   een   feestavond   wordt   waar jong en oud veel plezier aan beleven!" 15 april 11.00 – 17.00 uur: Open dag. Zondag   15   april   is   het   molenterrein   open   vanaf   11.00   uur.   De molenaars   malen   die   dag   meel   en   laten   graag   aan   iedereen zien    hoe    het    maalproces    verloopt.    Uiteraard    zijn    ook    onze bouwvrijwilligers   aanwezig.   Zij   vertellen   graag   alles   over   wat   er zoal   bij   komt   kijken   om   een   molen   te   bouwen.   Kortom;   een Open   dag   met   een   uniek   kijkje   op   de   bouw   en   werking   van   een korenmolen! Opening   korenmolen   De   Hoop   Keldonk:   Vier   het   gezellig   mee! U bent van harte welkom op 14 en 15 april.
Keldonk, 14 april 2018 Koninklijke onderscheiding voor veelzijdige Jan van de Vossenberg Door: Jeroen Vissers (Erpse Krant) Jan   van   de   Vossenberg   was   zaterdag   volledig   overrompeld, toen    burgemeester    Kees    van    Rooij    het    woord    van    hem overnam    tijdens    de    opening    van    de    Keldonkse    molen. Want   hartstikke   mooi   dat   jij   al   die   vrijwilligers   bedankt,   zo sprak   de   burgemeester,   “Maar   wie   bedankt   jou?”   Daarop werd   de   Keldonkenaar   benoemd   tot   Lid   in   de   Orde   van Oranje-Nassau. Jan   zet   zich   al   heel   veel   jaren   met   ongeremd   enthousiasme   in voor   de   Keldonkse   gemeenschap.   Altijd   positief.   Zo   is   hij   al vanaf   het   begin   betrokken   bij   de   herbouw   van   de   molen.   Toen op   31   december   2007   de   stichting   werd   opgericht,   werd   hij een   van   de   bestuursleden   en   drijvende   krachten   achter   dit gigantische     project.     Vanaf     2011     is     hij     voorzitter     van     de stichting.   Hij   onderhield   contact   met   diverse   externe   partijen, zoals              de              monumentencommissie,              verzorgde subsidieaanvragen,   onderhield   de   website,   verzorgde   de   pr, hield   de   regie   in   de   sponsoring,   enz.   Daarnaast   hielp   hij   ook   bij de daadwerkelijke herbouw van de molen. Maar   Jan   was   ook   voor   zijn   tijd   bij   de   molen   al   heel   actief.   Zo   is hij     van     1993     tot     en     met     2016     betrokken     geweest     bij Democratisch    DorpsBelang    (DDB);    en    voor    die    tijd    al    actief voor     Dorpsbelang     Boerdonk     en     Keldonk,     dat     in     1993 samenging   met   Democratisch   Gemeenschapsbelang   uit   Erp. Jan    was    binnen    de    partij    onder    andere    penningmeester    en ledenadministrateur.  Vanaf   1999   is   Jan   van   de   Vossenberg   vrijwilliger   bij   de   parochie Heilige   Antonius   van   Padua.   Hij   leverde   onder   meer   een   grote bijdrage   aan   de   restauratie   van   de   kerk.   Daarnaast   was   hij actief   als   commissielid   voor   het   werven   van   gelden   rondom Keldonk   100   en   organiseerde   hij   mede   de   reünie   Keldonk   100. Momenteel    is    hij    voorzitter    van    de    commissie    Vrijwilligers Centrale Keldonk. En   nog   eerder   was   Jan   betrokken   bij   KPJ   Keldonk.   Van   1981   tot 1987   was   hij   daar   penningmeester.   Daarnaast   heeft   hij   van 1983   tot   1992   de   jaarlijkse   kampen   georganiseerd   en   begeleid. Ook   was   hij   actief   rondom   het   60-jarige   jubileum   van   de   KPJ Keldonk.
Keldonk, 11 maart 2018 Opening Keldonkse molen; een feestje voor iedereen! Diverse openingsactiviteiten in het weekend van 14 en 15 april. Korenmolen     De     Hoop     in     Keldonk     wordt     binnenkort officieel   geopend.   Nog   bijna   elke   dag   zijn   vrijwilligers   bezig op   en   rond   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   De   laatste puntjes     worden     op     de     “i”     gezet.     Het     aantal     uurtjes vrijwilligerswerk        is        niet        te        tellen.        Na        een voorbereidingsperiode          zijn          de          herbouw-          en restauratiewerkzaamheden    in    2011    gestart.    Nu    na    iets meer   dan   zeven   jaar   is   de   bouw   van   de   molen   gereed.   De openingsactiviteiten   zijn   gepland   in   het   weekend   van   14 en     15     april.     Zaterdagmiddag     14     april     is     de     officiële opening,   's   avonds   is   er   een   feest   voor   iedereen.   Ook   op zondag    15    april    is    het    molenterrein    feestelijk    ingericht tijdens de Open dag. "Een    zo'n    intensieve    en    enerverende    bouwperiode    vraagt natuurlijk   om   een   feestelijke   afsluiting";   aan   het   woord   is   Jan Verbrugge.   Hij   opperde   in   2003   het   idee   om   "de   Keldonkse molen"    te    restaureren,    al    realiseerde    hij    zich    waarschijnlijk toen    nog    niet    goed    wat    voor    werk    dit    met    zich    mee    zou brengen.    Inmiddels    zijn    we    15    jaar    verder    en    draaien    de wieken    van    de    molen    weer.    Jan    Verbrugge;    "De    officiële opening    is    op    zaterdagmiddag    14    april.    Voor    dit    officiële moment    worden    alle    bouwvrijwilligers    en    de    bedrijven    die middels     sponsoring     van     materialen     of     werkzaamheden hebben geholpen bij de bouw uitgenodigd." Opening molen is een feest voor iedereen! Door   de   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop heeft   Keldonk   en   haar   omgeving   er   een   prachtige   blikvanger bij.   Daarom   is   er   voor   iedereen   die   de   terugkeer   van   de   molen op     Keldonks     grondgebied     met     de     stichting     wil     vieren zaterdagavond   14   april   een   gezellige   feestavond.   Coen   van   de Laar   bouwt   die   avond   met   zijn   discotheek   een   feestje   in   de   tot feestzaal omgebouwde loods aan de voet van de molen. Het   openingsweekend   wordt   afgesloten   met   een   Open   dag   op zondag   15   april.   Voor   de   kinderen   is   er   die   dag   extra   vertier   op het luchtkussen. Ook worden er pannenkoeken gebakken. Stichting   korenmolen   De   Hoop   Keldonk   hoopt   dat   op   14   en   15 april    velen    de    opening    van    de    molen    met    haar    wil    komen vieren.