Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
Keldonk, 14 oktober 2017 Keldonk krijgt zijn molen terug! Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden. Vijfenveertig   jaar   geleden   kopte   de   Erpse   Krant   “Laatste   Erpse   windmolen   gesloopt”.   Het   is   19   oktober   1972.   In   de   krant   schrijft redacteur   Janus   van   den   Berg   dat   met   de   sloop   van   de   Keldonkse   molen   “het   rijke   molenbezit   van   de   gemeente   Erp   geheel   verloren   is gegaan”.   Hoe   de   geschiedenis   in   de   loop   der   tijd   soms   een   bijzondere   wending   neemt   leert   de   Keldonkse   korenmolen   De   Hoop.   De molen   wordt   op   dit   moment   met   deels   nog   beschikbare   authentieke   onderdelen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Zaterdag   14   oktober werden de roeden gestoken en nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug! De   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   en   blijft   een   bijzonder project.   Bijzonder   omdat   de   molen   wordt   gerestaureerd   met   deels   authentieke onderdelen   -waaronder   de   molenkap-      die   molenbouwer   Adriaens   uit   Weert 45   jaar   lang   conserveerde   op   zijn   werf.   Bijzonder   ook   omdat   de   carrière   van molenhistoricus    Nico    Jurgens    in    de    jaren    ’60    startte    met    pogingen    om    de Keldonkse   molen   van   z’n   ondergang   te   redden.   Nu   aan   het   einde   van   zijn loopbaan   is   de   heer   Jurgens   als   adviseur   betrokken   bij   de   restauratie   van   de Keldonkse   molen.   Het   doet   hem   goed   dat   zijn   aantekening   van   destijds   nu   een waardevolle    bron    vormen    voor    de    restauratie.    Nog    een    bijzonderheid;    de herbouw   en   restauratie   van   de   molen   is   een   specifieke   soms   ingewikkelde   en zeer   zeker   tijdrovende   bezigheid   die   voor   een   belangrijk   deel   wordt   uitgevoerd door vrijwilligers. Het      vorderen      van      het      herbouw-      en      restauratieproject      vervuld      de bouwvrijwilligers   met   een   speciaal   gevoel.   De   tijdelijke   hal   aan   de   voet   van   de molen   wordt   steeds   leger   naar   mate   er   meer   onderdelen   hun   definitieve   plek in   of   aan   de   molen   krijgen.   Het   project   is   bijna   klaar.   Met   een   beetje   weemoed kunnen   de   vrijwilligers   straks   terugkijken   op   een   fantastische   bouwtijd   van hard werken, veel lol en kameraadschap. Zou   het   toeval   zijn   dat   tijdens   deze   weekendklus   het   zonnetje   heerlijk   scheen   op   het   werk   van   de   bouwers?   Wat   in   ieder   geval   geen   toeval   is,   is dat   de   Erpse   Krant   van   donderdag   19   oktober   2017,   op   de   dag   nauwkeurig   45   jaar   nadat   de   heer   Van   den   Berg   zijn   artikel   schreef,   zal   openen   met “Keldonk krijgt zijn molen terug!”
Keldonk, 7 december 2017 Keldonkse molen voor het eerst na 45 jaar in de vreugdestand. Unesco plaatst het molenaarsambacht op de werelderfgoedlijst. Na   ruim   45   jaar   staan   de   wieken   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   sinds   donderdagmorgen   voor   het   eerst   weer   in   de   vreugdestand. Directe   aanleiding   is   de   bekendmaking   dat   het   ambacht   van   molenaar   is   toegevoegd   aan   de   internationale   lijst   voor   Immaterieel Erfgoed   van   Unesco.   In   heel   Nederland   zullen   vandaag   molens   in   de   vreugdestand   worden   gezet.   Daarmee   geven   de   molenaars   door middel van een eeuwenoud gebruik uiting aan hun blijdschap rondom deze wereldwijde erkenning Vroeger    hadden    de    mensen    geen    telefoon,    radio    of    televisie.    Om    snel    een bericht   door   te   geven   gebruikte   de   molenaar   de   wieken   van   de   molen.   Elke gebeurtenis   heeft   haar   eigen   wiekstand.   In   Zuidoost-Nederland   zijn   sommige standen   anders   dan   in   de   rest   van   Nederland.   Een   soort   molendialect   dus.   Ook de Keldonkse molen spreekt met deze zuidelijke tongval. De   Vereniging   De   Hollandsche   Molen,   Het   Gilde   van   Vrijwillige   Molenaars,   het Ambachtelijk   Korenmolenaars   Gilde   en   het   Gild   Fryske   Mounders   hebben   zich de   afgelopen   twee   jaar   samen   met   het   ministerie   van   OCW   ingezet   voor   de internationale erkenning van het ambacht van molenaar. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   de   afgelopen   jaren   met   veelal   authentieke materialen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Op   dit   moment   wordt   de   laatste   hand gelegd   aan   het   maalmechaniek   van   de   molen.   Eind   van   dit   jaar   is   de   molen gereed. Het   molenaarsteam   van   korenmolen   De   Hoop   bestaat   uit   drie   molenaars   en één   molenaar   in   opleiding.   Hans   van   den   Hurk   en   leerling-molenaar   Nico   van Brussel    draaiden    de    Keldonkse    molen    vandaag    in    de    vreugdestand.    Bij    die gelegenheid   lieten   zij   ook   blijken   blij   en   trots   te   zijn.   Molenaar   Hans   van   den   Hurk;   “Deze   internationale   erkenning   zal   ertoe   leiden   dat   het molenaarsambacht   nog   beter   bekend   wordt   bij   het   grote   publiek.   Molenaars   dragen   bij   aan   het   in   stand   houden   van   ons   molenbezit.   Nederland   is bij    vele    toeristen    bekend    om    haar    molens.    Zij    leveren    jaarlijks    een    mooie    bijdrage    aan    onze    economie.    Daarnaast    verfraaien    molens    ons landschap. Daarom moeten we onze molens en haar molenaars koesteren."
Keldonk, 31 december 2017 Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje! Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af. Hij   is   klaar   en   ’t   is   een   plaatje!   Meer   dan   70   vrijwilligers   restaureerden   en   herbouwden   in   de   afgelopen   jaren   korenmolen   De   Hoop   in Keldonk.   Op   oudjaarsdag   stonden   zijn   tijdens   een   korte   feestelijke   bijeenkomst   stil   bij   de   voltooiing   van   de   molen.   Projecten   die   net   als korenmolen   De   Hoop   in   het   kader   van   de   subsidieregeling   gebiedsopgaven   Noord-Brabant   in   aanmerking   komen   voor   een   bijdrage moeten   voor   1   januari   2018   worden   afgerond.   Met   vereende   krachten   en   vele   uurtjes   werk   zorgden   de   vrijwilligers   ervoor   dat   de wieken van de molen mooi voor de afgesproken deadline weer kunnen draaien. Het   is   een   prachtig   gezicht;   de   molen   trots   met   zijn   wieken   hoog   in   de   lucht   aan de   rand   van   het   dorp.   Mooi   gelegen   in   de   fraaie   natuurrijke   omgeving   van   De Roost   &   De   Bulten   en   het   Aa-dal.   De   vrijwilligers   hadden   op   oudjaarsdag   alle reden dit geweldige resultaat samen even te vieren. De   plannen   voor   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   werden   tijdens   de ontwikkeling   van   een   nieuwe   structuurvisie   voor   het   dorp   in   2003   gesmeed.   Na de   nodige   voorbereidingen   werd   de   molenstichting   op   31   december   2007   (in “het   jaar   van   de   molen”,   nu   precies   10   jaar   geleden)   opgericht.   In   2011   werd met   behulp   van   sponsoren,   subsidie   van   de   toenmalige   gemeente   Veghel   en een    bijdrage    vanuit    de    LEADER    subsidieregeling    van    de    Provincie    Noord- Brabant    gestart    met    de    bouw    van    een    nieuwe    ontvangstruimte    en    de restauratie    van    de    oude    vervallen    molenromp.    In    2014    kreeg    de    stichting wederom   een   subsidie   van   de   provincie   Noord-Brabant.   Hiermee   kon   ook   de tweede en tevens laatste fase van het project worden gerealiseerd. Voorzitter   Jan   van   de   Vossenberg   dankte   de   vrijwilligers   voor   hun   inzet   in   de afgelopen   jaren.   "Zonder   jullie   hulp   was   dit   nooit   mogelijk   geweest.   We   mogen samen   trots   zijn   op   dit   prachtige   resultaat.   Keldonk   heeft   er   weer   een   mooie blikvanger bij!" Ook maakte hij bekend dat de officiële opening van de molen gepland staat voor het weekend van 14 en 15 april 2018.
Keldonk, 30 september 2017 Keldonkse molen weer met molenkap getooid. Kroon op het werk van molenbouwer en vrijwilligers. De   Keldonkse   molen   heeft   sinds   vandaag   haar   molenkap   weer   terug.   Een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   uit   Veghel   liet   zaterdagmorgen de    molenkap    behoedzaak    op    de    achtkant    zakken.    Binnenin    de    molen    gaf    Wim    Adriaens    van    Adriaens    Molenbouw    Weert    B.V.    aanwijzigen   aan   de   kraanmachinist.   Het   was   geen   vraag   of   alles   zou   passen.   De   authentieke   molenkap   werd   immers   geplaatst   op   het originele oude kruiwerk waarmee hij 45 jaar geleden ook al “op de wind” gedraaid kon worden. Een historische hereniging. “Het   oude   kruiwerk   hebben   we   een   paar   maanden   geleden   op   de   nieuwe achtkant   gemonteerd,   net   voordat   de   achtkant   begin   april   van   dit   jaar   op   de stenen   molenromp   werd   gehesen”.   Aan   het   woord   is   Harrie   van   den   Biggelaar die   als   bouwvrijwilliger   nauw   betrokken   is   bij   de   herbouw   en   restauratie   van de   Keldonkse   molen.   De   herbouw   en   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in Keldonk   is   een   co-productie   tussen   vrijwilligers   en   de   molenbouwer   uit   Weert. Ook   zaterdag   werkten   de   molenbouwer   en   een   aantal   vrijwilligers   intensief samen bij het plaatsen van de molenkap. Over   veertien   dagen   worden   de   roeden   (wieken)   gestoken.   Daarna   hebben   de vrijwilligers   en   de   molenbouwer   nog   ongeveer   twee   maanden   nodig   om   het maalmechaniek   te   installeren   en   af   te   stellen.   Tussen   kerst   en   oud   en   nieuw volgt   dan   de   eerste   proefmaling.   De   herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse molen zal eind van dit jaar volledig zijn voltooid.
Keldonk, 1 oktober 2017 Historie van Keldonkse molen vastgelegd in een prachtig boek. Huub van Hees schrijft boek “Op verhaal met de Keldonkse molen”. Huub   van   Hees   heeft   de   afgelopen   jaren   gewerkt   aan   een   boek   over   de   historie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Zaterdagmorgen reikte   wethouder   Eric   van   den   Bogaard   het   eerste   exemplaar   aan   de   auteur   uit.   “Als   wethouder   die   onder   andere   verantwoordelijk   is voor   het   monumentenbeleid   in   onze   gemeente   ben   ik   zeer   blij   dat   er   mensen   zijn   die   veel   tijd   en   energie   steken   in   het   onderhouden   en documenteren   van   onze   monumenten”.   De   boekpresentatie   vond   plaats   direct   nadat   de   bouwers   de   oude   molenkap   weer   terug   op   de molenromp hadden geplaatst. Wederom een historisch moment in de rijke geschiedenis van de Keldonkse molen. Huub   van   Hees   begon   zo'n   zeven   jaar   geleden   met   de   research   voor   het   boek. "Ik   heb   mij   altijd   al   interesse   gehad   in   de   historie   van   het   dorp.   Natuurlijk behoorde   daar   korenmolen   De   Hoop   ook   toe.   Eigenlijk   is   daardoor   een   tijdstip waarop    ik    de    eerste    aantekeningen    maakte    niet    te    noemen.    Het    is    een onderdeel    van    mijn    leven    geworden",    zo    schetste    Huub    van    Hees    de totstandkoming van het boek. Het    boek    verhaalt    over    de    periode    1848    tot    2017.    Bewust    is    het    huidige herbouw-   en   restauratieproces   alleen   nog   niet   beschreven.   "De   wijze   waarop de   Keldonkse   gemeenschap   gemeenschap   en   de   vele   vrijwilligers   dit   project realiseren   maakt   dat   dit   een   afzonderlijk   boek   rechtvaardigt.   Ik   hoop   dat   een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees. Wethouder    Eric    van    den    Bogaard    reikte    het    eerste    exemplaar    uit    aan    de auteur.   Hij   had   lovende   woorden   voor   de   vrijwilligers   die   er   voor   zorgen   dat   de Keldonkse   molen   eind   2017   volledig   gerestaureerd   zal   zijn.   Complimenteus was    hij    natuurlijk    ook    richting    schrijver    Huub    van    Hees;    "Het    is    veel    werk geweest,    waarbij    u    -zo    heb    ik    al    kunnen    lezen-    aan    de    hand    van    mooie verhalen     en     ontmoetingen     de     historie     van     de     Keldonkse     molen     heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!". Bijzonder   was   het   moment   dat   Huub   van   Hees   zijn   boek   uitreikte   aan   de   twee   dochters   van   de   in   2011   overleden   laatste   molenaar   Sjef   van   Lith". "Het   doet   ons   ontzettend   veel   dat   deze   molen   waarmee   mijn   vader   heeft   gewerkt   nu   wordt   gerestaureerd",   zo   liet   dochter   Betty   haar   dank   aan de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken. Het   boek   "   Op   verhaal   met   de   Keldonkse   molen"   met   leuke   verhalen   en   rijk   geïllustreerd   is   voor   €   19,95   te   koop   bij   boekhandel   Schellen   in Veghel. Ook kan het boek besteld worden via www.keldonksemolen.nl .
Keldonk, 7 oktober 2017 Keldonkse molen krijgt haar wieken terug. Zaterdag 14 oktober worden de roeden ingestoken. Sinds   de   molenkap   vorige   week   op   de   achtkant   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   gehesen   is   er   alweer   veel   veranderd   aan   het uiterlijk   van   de   molen.   De   molenbouwers   hebben   de   staartbalk   verder   afgemonteerd   en   de   schoren   aangebracht.   Nu   kunnen   de   wieken worden   gemonteerd.   Zaterdag   14   oktober   zal   er   daarom   weer   een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   op   het   molenterrein   verschijnen.   Die dag wordt om 8 uur ’s morgens begonnen met het insteken van de roeden. Ook   na   het   insteken   van   de   roeden   zit   de   herbouw   en   restauratie   van   de Keldonkse   molen   er   nog   niet   op.   “De   roeden   bestaan   simpel   gezegd   uit   twee lange   ijzeren   balken   van   ruim   22   meter   lang.   Deze   balken   worden   door   de askop   van   de   molen   geschoven.   Elke   balk   vormt   zo   twee   wieken   van   de   molen”, zo   licht   bouwcoördinator   Jos   Verbrugge   de   werkzaamheden   toe.   “Bij   goed   weer zal   vervolgens   in   de   week   daarna   het   kenmerkende   hekwerk   -zeg   maar   de vleugels-    op    de    roeden    worden    aangebracht.    Daarna    starten    we    met    het aanbrengen van de molenbelt (talud) rondom de molen. Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   en   de   vrijwilligers   verwachten   nog   zo’n   twee maanden   nodig   te   hebben   om   de   molen   inclusief   het   maalmechaniek   binnen in   de   molen   volledig   af   te   bouwen.   Vanaf   eind   dit   jaar   zal   de   Keldonkse   molen dan na vele jaren weer kunnen gaan draaien.
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 17 september 2017 Molenkap wordt op 30 september op Keldonkse molen gehesen. Herbouw- en restauratieproject voor het einde van dit jaar afgerond. De    authentieke    molenkap    staat    al    geruime    tijd    geduldig    te    wachten    naast    de    romp    van    korenmolen    de    Hoop    in    Keldonk.    De bouwvrijwilligers   zijn   intussen   -niet   altijd   even   goed   zichtbaar   voor   de   buitenwacht-   dagelijks   druk   in   de   weer   om   de   kap   en   de molenromp   voor   te   bereiden   op   hun   hereniging.   Dit   bijzondere   moment   staat   gepland   voor   zaterdag   30   september   aanstaande.   Twee weken   later   zullen   ook   de   roeden   (wieken)   worden   gestoken.   De   herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse   molen   nadert   daarmee   zijn voltooiing. Als   het   weer   het   toelaat   starten   op   zaterdag   30   september   om   8.00   uur   ’s morgens   de   hijswerkzaamheden   bij   de   Keldonkse   molen.   Deze   bijzondere   klus wordt   uitgevoerd   door   Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   Het   hijswerk   wordt verzorgd door Gaffert B.V. uit Veghel. Nadat   de   kap   is   geplaatst   starten   Adriaens   en   de   vrijwilligers   met   de   verdere afbouw   van   de   molen   en   de   aankleding   van   het   molenterrein.   Volgens   de huidige    planning    zullen    half    oktober    de    roeden    (wieken)    aan    de    molen verschijnen.    Als    daarna    ook    het    maalmechaniek    is    geïnstalleerd    en    de molenbelt   is   aangebracht   kunnen   de   molenaars   rond   kerst   gaan   proefdraaien met de molen.
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2017 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Keldonk, 14 oktober 2017 Keldonk krijgt zijn molen terug! Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden. Vijfenveertig   jaar   geleden   kopte   de   Erpse   Krant   “Laatste Erpse   windmolen   gesloopt”.   Het   is   19   oktober   1972.   In   de krant    schrijft    redacteur    Janus    van    den    Berg    dat    met    de sloop   van   de   Keldonkse   molen   “het   rijke   molenbezit   van   de gemeente     Erp     geheel     verloren     is     gegaan”.     Hoe     de geschiedenis    in    de    loop    der    tijd    soms    een    bijzondere wending   neemt   leert   de   Keldonkse   korenmolen   De   Hoop. De   molen   wordt   op   dit   moment   met   deels   nog   beschikbare authentieke     onderdelen     gerestaureerd     en     herbouwd. Zaterdag   14   oktober   werden   de   roeden   gestoken   en   nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug! De   restauratie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   en   blijft een     bijzonder     project.     Bijzonder     omdat     de     molen     wordt gerestaureerd   met   deels   authentieke   onderdelen   -waaronder de   molenkap-      die   molenbouwer   Adriaens   uit   Weert   45   jaar lang    conserveerde    op    zijn    werf.    Bijzonder    ook    omdat    de carrière   van   molenhistoricus   Nico   Jurgens   in   de   jaren   ’60   startte met   pogingen   om   de   Keldonkse   molen   van   z’n   ondergang   te redden.   Nu   aan   het   einde   van   zijn   loopbaan   is   de   heer   Jurgens als    adviseur    betrokken    bij    de    restauratie    van    de    Keldonkse molen.   Het   doet   hem   goed   dat   zijn   aantekening   van   destijds   nu een   waardevolle   bron   vormen   voor   de   restauratie.   Nog   een bijzonderheid;   de   herbouw   en   restauratie   van   de   molen   is   een specifieke     soms     ingewikkelde     en     zeer     zeker     tijdrovende bezigheid   die   voor   een   belangrijk   deel   wordt   uitgevoerd   door vrijwilligers. Het   vorderen   van   het   herbouw-   en   restauratieproject   vervuld de   bouwvrijwilligers   met   een   speciaal   gevoel.   De   tijdelijke   hal aan   de   voet   van   de   molen   wordt   steeds   leger   naar   mate   er meer    onderdelen    hun    definitieve    plek    in    of    aan    de    molen krijgen.   Het   project   is   bijna   klaar.   Met   een   beetje   weemoed kunnen   de   vrijwilligers   straks   terugkijken   op   een   fantastische bouwtijd van hard werken, veel lol en kameraadschap. Zou   het   toeval   zijn   dat   tijdens   deze   weekendklus   het   zonnetje heerlijk   scheen   op   het   werk   van   de   bouwers?   Wat   in   ieder   geval geen   toeval   is,   is   dat   de   Erpse   Krant   van   donderdag   19   oktober 2017,   op   de   dag   nauwkeurig   45   jaar   nadat   de   heer   Van   den Berg   zijn   artikel   schreef,   zal   openen   met   “Keldonk   krijgt   zijn molen terug!”
Keldonk, 7 december 2017 Keldonkse molen na 45 jaar weer voor het eerst in de vreugdestand Unesco plaatst het molenaarsambacht op de werelderfgoedlijst. Na   ruim   45   jaar   staan   de   wieken   van   korenmolen   De   Hoop in   Keldonk   sinds   donderdagmorgen   voor   het   eerst   weer   in de   vreugdestand.   Directe   aanleiding   is   de   bekendmaking dat    het    ambacht    van    molenaar    is    toegevoegd    aan    de internationale   lijst   voor   Immaterieel   Erfgoed   van   Unesco. In      heel      Nederland      zullen      vandaag      molens      in      de vreugdestand   worden   gezet.   Daarmee   geven   de   molenaars door   middel   van   een   eeuwenoud   gebruik   uiting   aan   hun blijdschap rondom deze wereldwijde erkenning. Vroeger   hadden   de   mensen   geen   telefoon,   radio   of   televisie. Om   snel   een   bericht   door   te   geven   gebruikte   de   molenaar   de wieken    van    de    molen.    Elke    gebeurtenis    heeft    haar    eigen wiekstand.     In     Zuidoost-Nederland     zijn     sommige     standen anders   dan   in   de   rest   van   Nederland.   Een   soort   molendialect dus.    Ook    de    Keldonkse    molen    spreekt    met    deze    zuidelijke tongval. De   Vereniging   De   Hollandsche   Molen,   Het   Gilde   van   Vrijwillige Molenaars,   het   Ambachtelijk   Korenmolenaars   Gilde   en   het   Gild Fryske   Mounders   hebben   zich   de   afgelopen   twee   jaar   samen met    het    ministerie    van    OCW    ingezet    voor    de    internationale erkenning van het ambacht van molenaar. Korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   de   afgelopen   jaren   met veelal   authentieke   materialen   gerestaureerd   en   herbouwd.   Op dit      moment      wordt      de      laatste      hand      gelegd      aan      het maalmechaniek   van   de   molen.   Eind   van   dit   jaar   is   de   molen gereed. Het   molenaarsteam   van   korenmolen   De   Hoop   bestaat   uit   drie molenaars   en   één   molenaar   in   opleiding.   Hans   van   den   Hurk en   leerling-molenaar   Nico   van   Brussel   draaiden   de   Keldonkse molen   vandaag   in   de   vreugdestand.   Bij   die   gelegenheid   lieten zij   ook   blijken   blij   en   trots   te   zijn.   Molenaar   Hans   van   den   Hurk; “Deze     internationale     erkenning     zal     ertoe     leiden     dat     het molenaarsambacht    nog    beter    bekend    wordt    bij    het    grote publiek.   Molenaars   dragen   bij   aan   het   in   stand   houden   van   ons molenbezit.   Nederland   is   bij   vele   toeristen   bekend   om   haar molens.    Zij    leveren    jaarlijks    een    mooie    bijdrage    aan    onze economie.     Daarnaast     verfraaien     molens     ons     landschap. Daarom     moeten     we     onze     molens     en     haar     molenaars koesteren."
Keldonk, 31 december 2017 Ruim 70 vrijwilligers bouwden de Keldonkse molen; ’t is een plaatje! Vrijwilligers ronden na duizenden uurtjes werk de herbouw en restauratie af. Hij   is   klaar   en   ’t   is   een   plaatje!   Meer   dan   70   vrijwilligers restaureerden     en     herbouwden     in     de     afgelopen     jaren korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk.   Op   oudjaarsdag   stonden zijn    tijdens    een    korte    feestelijke    bijeenkomst    stil    bij    de voltooiing   van   de   molen.   Projecten   die   net   als   korenmolen De      Hoop      in      het      kader      van      de      subsidieregeling gebiedsopgaven   Noord-Brabant   in   aanmerking   komen   voor een   bijdrage   moeten   voor   1   januari   2018   worden   afgerond. Met   vereende   krachten   en   vele   uurtjes   werk   zorgden   de vrijwilligers   ervoor   dat   de   wieken   van   de   molen   mooi   voor de afgesproken deadline weer kunnen draaien. Het   is   een   prachtig   gezicht;   de   molen   trots   met   zijn   wieken hoog   in   de   lucht   aan   de   rand   van   het   dorp.   Mooi   gelegen   in   de fraaie   natuurrijke   omgeving   van   De   Roost   &   De   Bulten   en   het Aa-dal.   De   vrijwilligers   hadden   op   oudjaarsdag   alle   reden   dit geweldige resultaat samen even te vieren. De    plannen    voor    de    herbouw    en    restauratie    van    de    molen werden   tijdens   de   ontwikkeling   van   een   nieuwe   structuurvisie voor   het   dorp   in   2003   gesmeed.   Na   de   nodige   voorbereidingen werd   de   molenstichting   op   31   december   2007   (in   “het   jaar   van de   molen”,   nu   precies   10   jaar   geleden)   opgericht.   In   2011   werd met     behulp     van     sponsoren,     subsidie     van     de     toenmalige gemeente      Veghel      en      een      bijdrage      vanuit      de      LEADER subsidieregeling   van   de   Provincie   Noord-Brabant   gestart   met de   bouw   van   een   nieuwe   ontvangstruimte   en   de   restauratie van   de   oude   vervallen   molenromp.   In   2014   kreeg   de   stichting wederom     een     subsidie     van     de     provincie     Noord-Brabant. Hiermee   kon   ook   de   tweede   en   tevens   laatste   fase   van   het project worden gerealiseerd. Voorzitter   Jan   van   de   Vossenberg   dankte   de   vrijwilligers   voor hun   inzet   in   de   afgelopen   jaren.   "Zonder   jullie   hulp   was   dit nooit    mogelijk    geweest.    We    mogen    samen    trots    zijn    op    dit prachtige     resultaat.     Keldonk     heeft     er     weer     een     mooie blikvanger   bij!"   Ook   maakte   hij   bekend   dat   de   officiële   opening van   de   molen   gepland   staat   voor   het   weekend   van   14   en   15 april 2018.
Keldonk, 30 september 2017 Keldonkse molen weer met molenkap getooid. Kroon op het werk van molenbouwer en vrijwilligers. De   Keldonkse   molen   heeft   sinds   vandaag   haar   molenkap weer   terug.   Een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   uit   Veghel liet     zaterdagmorgen     de     molenkap     behoedzaak     op     de achtkant   zakken.   Binnenin   de   molen   gaf   Wim   Adriaens   van Adriaens    Molenbouw    Weert    B.V.        aanwijzigen    aan    de kraanmachinist.   Het   was   geen   vraag   of   alles   zou   passen. De   authentieke   molenkap   werd   immers   geplaatst   op   het originele   oude   kruiwerk   waarmee   hij   45   jaar   geleden   ook al    “op    de    wind”    gedraaid    kon    worden.    Een    historische hereniging. “Het   oude   kruiwerk   hebben   we   een   paar   maanden   geleden   op de    nieuwe    achtkant    gemonteerd,    net    voordat    de    achtkant begin    april    van    dit    jaar    op    de    stenen    molenromp    werd gehesen”.   Aan   het   woord   is   Harrie   van   den   Biggelaar   die   als bouwvrijwilliger     nauw     betrokken     is     bij     de     herbouw     en restauratie     van     de     Keldonkse     molen.     De     herbouw     en restauratie    van    korenmolen    De    Hoop    in    Keldonk    is    een    co- productie   tussen   vrijwilligers   en   de   molenbouwer   uit   Weert. Ook     zaterdag     werkten     de     molenbouwer     en     een     aantal vrijwilligers intensief samen bij het plaatsen van de molenkap. Over    veertien    dagen    worden    de    roeden    (wieken)    gestoken. Daarna     hebben     de     vrijwilligers     en     de     molenbouwer     nog ongeveer    twee    maanden    nodig    om    het    maalmechaniek    te installeren   en   af   te   stellen.   Tussen   kerst   en   oud   en   nieuw   volgt dan   de   eerste   proefmaling.   De   herbouw   en   restauratie   van   de Keldonkse molen zal eind van dit jaar volledig zijn voltooid.
Keldonk, 1 oktober 2017 Historie        van        Keldonkse        molen vastgelegd in een prachtig boek. Huub    van    Hees    schrijft    boek    “Op    verhaal    met    de    Keldonkse molen”. Huub   van   Hees   heeft   de   afgelopen   jaren   gewerkt   aan   een boek   over   de   historie   van   korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk. Zaterdagmorgen   reikte   wethouder   Eric   van   den   Bogaard het   eerste   exemplaar   aan   de   auteur   uit.   “Als   wethouder die       onder       andere       verantwoordelijk       is       voor       het monumentenbeleid   in   onze   gemeente   ben   ik   zeer   blij   dat er    mensen    zijn    die    veel    tijd    en    energie    steken    in    het onderhouden   en   documenteren   van   onze   monumenten”. De   boekpresentatie   vond   plaats   direct   nadat   de   bouwers de   oude   molenkap   weer   terug   op   de   molenromp   hadden geplaatst.    Wederom    een    historisch    moment    in    de    rijke geschiedenis van de Keldonkse molen. Huub   van   Hees   begon   zo'n   zeven   jaar   geleden   met   de   research voor    het    boek.    "Ik    heb    mij    altijd    al    interesse    gehad    in    de historie   van   het   dorp.   Natuurlijk   behoorde   daar   korenmolen De   Hoop   ook   toe.   Eigenlijk   is   daardoor   een   tijdstip   waarop   ik de   eerste   aantekeningen   maakte   niet   te   noemen.   Het   is   een onderdeel   van   mijn   leven   geworden",   zo   schetste   Huub   van Hees de totstandkoming van het boek. Het   boek   verhaalt   over   de   periode   1848   tot   2017.   Bewust   is   het huidige     herbouw-     en     restauratieproces     alleen     nog     niet beschreven.    "De    wijze    waarop    de    Keldonkse    gemeenschap gemeenschap    en    de    vele    vrijwilligers    dit    project    realiseren maakt   dat   dit   een   afzonderlijk   boek   rechtvaardigt.   Ik   hoop   dat een ander dit nog eens wil oppikken", aldus Huub van Hees. Wethouder   Eric   van   den   Bogaard   reikte   het   eerste   exemplaar uit     aan     de     auteur.     Hij     had     lovende     woorden     voor     de vrijwilligers   die   er   voor   zorgen   dat   de   Keldonkse   molen   eind 2017   volledig   gerestaureerd   zal   zijn.   Complimenteus   was   hij natuurlijk   ook   richting   schrijver   Huub   van   Hees;   "Het   is   veel werk   geweest,   waarbij   u   -zo   heb   ik   al   kunnen   lezen-   aan   de hand   van   mooie   verhalen   en   ontmoetingen   de   historie   van   de Keldonkse molen heeft vastgelegd. Hartelijk dank daarvoor!". Bijzonder    was    het    moment    dat    Huub    van    Hees    zijn    boek uitreikte    aan    de    twee    dochters    van    de    in    2011    overleden laatste   molenaar   Sjef   van   Lith".   "Het   doet   ons   ontzettend   veel dat   deze   molen   waarmee   mijn   vader   heeft   gewerkt   nu   wordt gerestaureerd",    zo    liet    dochter    Betty    haar    dank    aan    de vrijwilligers en de dorpsgemeenschap blijken. Het   boek   "   Op   verhaal   met   de   Keldonkse   molen"   met   leuke verhalen    en    rijk    geïllustreerd    is    voor    €    19,95    te    koop    bij boekhandel    Schellen    in    Veghel.    Ook    kan    het    boek    besteld worden via www.keldonksemolen.nl .
Keldonk, 7 oktober 2017 Keldonkse molen krijgt haar wieken terug. Zaterdag 14 oktober worden de roeden ingestoken. Sinds    de    molenkap    vorige    week    op    de    achtkant    van korenmolen   De   Hoop   in   Keldonk   is   gehesen   is   er   alweer veel     veranderd     aan     het     uiterlijk     van     de     molen.     De molenbouwers          hebben          de          staartbalk          verder afgemonteerd   en   de   schoren   aangebracht.   Nu   kunnen   de wieken   worden   gemonteerd.   Zaterdag   14   oktober   zal   er daarom   weer   een   grote   hijskraan   van   Gaffert   B.V.   op   het molenterrein    verschijnen.    Die    dag    wordt    om    8    uur    ’s morgens begonnen met het insteken van de roeden. Ook    na    het    insteken    van    de    roeden    zit    de    herbouw    en restauratie    van    de    Keldonkse    molen    er    nog    niet    op.    “De roeden   bestaan   simpel   gezegd   uit   twee   lange   ijzeren   balken van   ruim   22   meter   lang.   Deze   balken   worden   door   de   askop van   de   molen   geschoven.   Elke   balk   vormt   zo   twee   wieken   van de     molen”,     zo     licht     bouwcoördinator     Jos     Verbrugge     de werkzaamheden   toe.   “Bij   goed   weer   zal   vervolgens   in   de   week daarna   het   kenmerkende   hekwerk   -zeg   maar   de   vleugels-   op de   roeden   worden   aangebracht.   Daarna   starten   we   met   het aanbrengen van de molenbelt (talud) rondom de molen. Adriaens   Molenbouw   Weert   B.V.   en   de   vrijwilligers   verwachten nog    zo’n    twee    maanden    nodig    te    hebben    om    de    molen inclusief   het   maalmechaniek   binnen   in   de   molen   volledig   af   te bouwen.   Vanaf   eind   dit   jaar   zal   de   Keldonkse   molen   dan   na vele jaren weer kunnen gaan draaien .
Keldonk, 17 september 2017 Molenkap wordt op 30 september op Keldonkse molen gehesen. Herbouw- en restauratieproject voor het einde van dit jaar afgerond. De   authentieke   molenkap   staat   al   geruime   tijd   geduldig   te wachten    naast    de    romp    van    korenmolen    de    Hoop    in Keldonk.   De   bouwvrijwilligers   zijn   intussen   -niet   altijd   even goed   zichtbaar   voor   de   buitenwacht-   dagelijks   druk   in   de weer   om   de   kap   en   de   molenromp   voor   te   bereiden   op   hun hereniging.    Dit    bijzondere    moment    staat    gepland    voor zaterdag    30    september    aanstaande.    Twee    weken    later zullen     ook     de     roeden     (wieken)     worden     gestoken.     De herbouw   en   restauratie   van   de   Keldonkse   molen   nadert daarmee zijn voltooiing. Als   het   weer   het   toelaat   starten   op   zaterdag   30   september   om 8.00   uur   ’s   morgens   de   hijswerkzaamheden   bij   de   Keldonkse molen.   Deze   bijzondere   klus   wordt   uitgevoerd   door   Adriaens Molenbouw    Weert    B.V.    Het    hijswerk    wordt    verzorgd    door Gaffert B.V. uit Veghel. Nadat   de   kap   is   geplaatst   starten   Adriaens   en   de   vrijwilligers met   de   verdere   afbouw   van   de   molen   en   de   aankleding   van   het molenterrein.   Volgens   de   huidige   planning   zullen   half   oktober de   roeden   (wieken)   aan   de   molen   verschijnen.   Als   daarna   ook het     maalmechaniek     is     geïnstalleerd     en     de     molenbelt     is aangebracht      kunnen      de      molenaars      rond      kerst      gaan proefdraaien met de molen.