Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk  |   Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Spaaractie Heeft   u   nog   (oude)   guldenmunten   of   –biljetten?   Ria   Kuijpers   uit   Keldonk   heeft   speciaal van    de    restauratie    van    de    Keldonkse    molen    een    spaaractie    op    touw    gezet.    Ook buitenlands   geld   is   van   harte   welkom.   Door   haar   vele   contacten   zet   Ria   de   restanten   die bij   veel   mensen   ongebruikt   in   de   keukenla   blijven   liggen   voor   het   goede   doel   graag   om in klinkende munt. Naast    munten    kunnen    ook    zegeltjes,    consumptiemunten    of    koffiepunten    worden ingeleverd.    Eigenlijk    alles    wat    een    betaal-    of    spaarmiddel    is    wordt    door    Ria    keurig verzameld.   Natuurlijk   zijn   zegeltjes   en   munten   waarvan   de   actie   of   geldigheid   nog   loopt het   meeste   waard,   maar   ook   zaken   waarvan   de   looptijd   of   geldigheid   is   verstreken vinden via Ria uiteindelijk hun eindbestemming. Dus, spaar mee voor het restauratiefonds korenmolen “De Hoop” Keldonk!!
SPAAR MEE!
U kunt uw bijdrage  inleveren bij; Ria Kuijpers Kuilven 30 5469 GB Keldonk ria.kuijpers@hotmail.com
 Alles is welkom;  * Guldenmunten die op     1 januari 2007 hun waarde     hebben verloren  * Oude bankbiljetten  * Buitenlands geld  * Zegeltjes  * Consumptiemunten  * Koffiepunten  * Waardebonnen  * Etc., etc.
 
Adres: De Roost 15a, 5469 ER Keldonk Email: info@keldonksemolen.nl
© 2006 - 2018 Stichting korenmolen De Hoop Keldonk
Spaaractie Heeft   u   nog   (oude)   guldenmunten   of   –biljetten?   Ria   Kuijpers uit   Keldonk   heeft   speciaal   van   de   restauratie   van   de   Keldonkse molen   een   spaaractie   op   touw   gezet.   Ook   buitenlands   geld   is van    harte    welkom.    Door    haar    vele    contacten    zet    Ria    de restanten    die    bij    veel    mensen    ongebruikt    in    de    keukenla blijven    liggen    voor    het    goede    doel    graag    om    in    klinkende munt. Naast    munten    kunnen    ook    zegeltjes,    consumptiemunten    of koffiepunten   worden   ingeleverd.   Eigenlijk   alles   wat   een   betaal- of   spaarmiddel   is   wordt   door   Ria   keurig   verzameld.   Natuurlijk zijn   zegeltjes   en   munten   waarvan   de   actie   of   geldigheid   nog loopt   het   meeste   waard,   maar   ook   zaken   waarvan   de   looptijd of    geldigheid    is    verstreken    vinden    via    Ria    uiteindelijk    hun eindbestemming. Dus,    spaar    mee    voor    het    restauratiefonds    korenmolen    “De Hoop” Keldonk!!
U kunt uw bijdrage inleveren bij; Ria Kuijpers Kuilven 30 5469 GB Keldonk ria.kuijpers@hotmail.com
 Alles is welkom;  * Guldenmunten die op 1 januari 2007 hun     waarde hebben verloren  * Oude bankbiljetten  * Buitenlands geld  * Zegeltjes  * Consumptiemunten  * Koffiepunten  * Waardebonnen  * Etc., etc.